Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Open Masterclass (Zelf) Scoren met onderzoek

Gegevens gebeurtenis

Open Masterclass (Zelf) Scoren met onderzoek

Tijd: September 20 2018 tot April 18 2019
Locatie: Ministerie SZW
Straat: Parnassusplein 5
Plaats: Den Haag
Soort gebeurtenis: masterclass
Georganiseerd door: Academie OCW/SZW/VWS
Meest recente activiteit: 29 Mei

Naar Outlook of iCal (.ics) exporteren

Omschrijving gebeurtenis

Open Masterclass (zelf) Scoren met onderzoek.

Wilt u zelf onderzoek doen? Bent u een onderzoeker, onderzoekscoördinator of beleidsambtenaar die regelmatig met onderzoek van doen heeft?  Wilt u misschien zelfs gaan promoveren? Dan is deze Open Masterclass (Zelf( scoren met onderzoek voor U!

“Zonder onderzoek vaart niemand wel. Dat is ook van toepassing op ons werk bij SZW. Daarom vind ik initiatieven als deze Masterclass belangrijk om onszelf verder te professionaliseren”

Johan de Leeuw,
Voormalig Secretaris-Generaal
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het Leer- en Ontwikkelplein van de Ministeries OCW, SZW en VWS heeft de praktijkfilosofie ontwikkeld dat het maken van robuust beleid berust op drie pijlers. Deze gaan in toenemende mate behoren tot de praktische vaardigheden van de ‘beleidsambtenaar nieuwe stijl’. De pijlers zijn:

1. Van buiten naar binnen.
Beleid moet omgevingsrobuust zijn (uitvoerbaar en handhaafbaar).
Hiertoe heeft het Leer- en Ontwikkelplein OCW/SZW/VWS een lijn procesmanagement / interactieve beleidsvorming (w.o. de Open Masterclass Van Buiten naar Binnen) ontwikkeld.

2. Van de toekomst naar het heden
Beleid moet ook naar de toekomst toe robuust zijn. Hiertoe heeft het Leer- en Ontwikkelplein OCW/SZW/VWS een ‘Open Masterclass Toekomstverkenning in de praktijk’ ontwikkeld samen met de TU Delft.

3. Onderzoekskwaliteit / kwaliteit van de informatie
Beleid en bijbehorend onderzoek moet aan wetenschappelijke criteria voldoen.
Met de Masterclass Doen van Toponderzoek concretiseert het Leer- en Ontwikkelplein in haar aanbod een belangrijke competentie van belang bij de ontwikkeling van robuust beleid. Deze Masterclass zal worden voorgegeven vanuit de volgende principes:

* Interactief
Er zal niet alleen kennis worden overgedragen maar ook ervaring worden opgedaan in het zelf vormgeven van onderzoek.
* De vragen achter de vragen
In deze Masterclass zal de aandacht zal vooral uitgaan naar vragen en zienswijzen die nodig zijn om een goed onderzoek te ontwikkelen. Meer specifiek zijn de doelen:
- Om te komen tot een goede onderzoeksvraag.
- Om te komen tot een goede onderzoeksopzet.
- Om te komen tot een goede onderzoeksuitvoering.
- Om te komen tot een goede rapportage.
* Coaching
Mogelijke coaching tussen de cursusdagen door ter ondersteuning.

Opzet Open Masterclass Doen van Top onderzoek.

Dag 1: Algemene inleiding en (het vinden van de juiste) onderzoeksvraag
Dag 2: Opzet van een onderzoeksvoorstel en literatuuronderzoek
Dag 3: Verfijnen & onderzoeksdesign
Dag 4: Wetenschapsfilosofie, conceptuele model & meetbaarheid
Dag 5: Kwalitatief onderzoek
Dag 6: Kwantitatief onderzoek
Dag 7: Onderzoeksrapportage & het uitbesteden van onderzoek
Dag 8: Evaluatie, presentaties onderzoeksvoorstellen

Data: 20 september 2018, 11 oktober 2018, 15 november 2018, 6 december 2018, 17 januari 2019, 14 februari 2019, 21 maart 2019, 18 april 2019.

Masterclassbegeleiding:
* dr. Daan Andriessen (hoofddocent).
* dr. Max Herold.

Meer weten?

Neem contact op met dr. Max Herold 070 3335061).
Aanmelden via PostbusLO-Plein@minszw.nl

Kosten voor niet OCW/SZW/VWS-medewerkers: E 450,-.

Prikbord

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden