Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Open Masterclass (Zelf) Scoren met onderzoek

Gegevens gebeurtenis

Open Masterclass (Zelf) Scoren met onderzoek

Tijd: September 21 2017 tot April 12 2018
Locatie: Ministerie SZW
Straat: Parnassusplein 5
Plaats: Den Haag
Soort gebeurtenis: masterclass
Georganiseerd door: Academie OCW/SZW/VWS
Meest recente activiteit: 4 Apr

Naar Outlook of iCal (.ics) exporteren

Omschrijving gebeurtenis

Open Masterclass (zelf) Scoren met onderzoek.

Wilt u zelf onderzoek doen? Bent u een onderzoeker, onderzoekscoördinator of beleidsambtenaar die regelmatig met onderzoek van doen heeft?  Wilt u misschien zelfs gaan promoveren? Dan is deze Open Masterclass (Zelf( scoren met onderzoek voor U!

“Zonder onderzoek vaart niemand wel. Dat is ook van toepassing op ons werk bij SZW. Daarom vind ik initiatieven als deze Masterclass belangrijk om onszelf verder te professionaliseren”

Johan de Leeuw,
Voormalig Secretaris-Generaal
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het Leer- en Ontwikkelplein van de Ministeries OCW, SZW en VWS heeft de praktijkfilosofie ontwikkeld dat het maken van robuust beleid berust op drie pijlers. Deze gaan in toenemende mate behoren tot de praktische vaardigheden van de ‘beleidsambtenaar nieuwe stijl’. De pijlers zijn:

1. Van buiten naar binnen.
Beleid moet omgevingsrobuust (uitvoerbaar en handhaafbaar).
Hiertoe heeft de Academie OCW/SZW/VWS een lijn procesmanagement / interactieve beleidsvorming (w.o. de Open Masterclass Van Buiten naar Binnen) ontwikkeld.

2. Van de toekomst naar het heden
Beleid moet ook naar de toekomst toe robuust zijn. Hiertoe heeft de Academie OCW/SZW/VWS een ‘Open Masterclass Toekomstverkenning in de praktijk’ ontwikkeld samen met de TU Delft.

3. Onderzoekskwaliteit / kwaliteit van de informatie
Beleid en bijbehorend onderzoek moet aan wetenschappelijke criteria voldoen.
Met de Masterclass Doen van Toponderzoek concretiseert de Academie in haar aanbod een belangrijke competentie van belang bij de ontwikkeling van robuust beleid. Deze Masterclass zal worden voorgegeven vanuit de volgende principes:

* Interactief
Er zal niet alleen kennis worden overgedragen maar ook ervaring worden opgedaan in het zelf vormgeven van onderzoek.
* De vragen achter de vragen
In deze Masterclass zal de aandacht zal vooral uitgaan naar vragen en zienswijzen die nodig zijn om een goed onderzoek te ontwikkelen. Meer specifiek zijn de doelen:
- Om te komen tot een goede onderzoeksvraag.
- Om te komen tot een goede onderzoeksopzet.
- Om te komen tot een goede onderzoeksuitvoering.
- Om te komen tot een goede rapportage.
* Netwerkopbouw
De Masterclass zal ook opengesteld worden voor studenten (stagiaires) die specifiek onderzoek doen voor SZW.
* Coaching
Mogelijke coaching tussen de cursusdagen door ter ondersteuning.

Opzet Open Masterclass Doen van Top onderzoek.

Dag 1: Algemene inleiding en (het vinden van de juiste) onderzoeksvraag
Dag 2: Opzet van een onderzoeksvoorstel en literatuuronderzoek
Dag 3: Verfijnen & onderzoeksdesign
Dag 4: Wetenschapsfilosofie, conceptuele model & meetbaarheid
Dag 5: Kwalitatief onderzoek
Dag 6: Kwantitatief onderzoek
Dag 7: Onderzoeksrapportage & het uitbesteden van onderzoek
Dag 8: Evaluatie, presentaties onderzoeksvoorstellen

Data: 21 september 2017, 12 oktober 2017, 16 november 2017, 7 december 2017, 11 januari 2018, 8 februari 2018, 8 maart 2018, 12 april 2018.

Meer weten?

Neem contact op met Max Herold (070 3335061) of Pierre Koning (070 3334009).
Aanmelden via PostbusLO-Plein@minszw.nl

Kosten voor niet OCW/SZW/VWS-medewerkers: E 450,-.

Prikbord

Reactie van Wim Markwat op 29 Augustus 2013 op 11.35

Zou mooi zijn als nu weer actuele situatie door verdringing en dreigende toename verdringing in diverse sectoren (door uitbreiding EU), de vraag wat het onderwijs kan bijdragen, en hoe de cultuur- en afkomstverschillen op deelterreinen van deze problematiek doelgericht kunnen worden ingezet, aan de orde zou komen. 

© 2017   Gemaakt door Davied.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden