Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Tijdens het schrijven van een blog over ambtenaren 2.0 en beleid 2.0 begon ik me af te vragen wat de rol van de gemeenteraad is. En hoe ambtenaren, die tussen burger en politiek in staan, daar over denken. Wat vinden jullie?

Ambtenaren op een voetstuk

Stadmaken is een leuk spel, zolang de spelers op gelijkwaardig niveau staan en de uitkomst een win-win situatie oplevert. Zo zou het kunnen zijn, maar lukt vaak niet. Dat is jammer, want de decentralisaties en het ‘loslaten’ van burgers leidt tot meer burgerinitiatief, maar de politiek weet niet goed wat ze daar vervolgens mee moet doen. De ambtenaren vervallen ook vaak in een rol waarin ze op een voetstuk lijken te staan, van uit de hoogte praten en burgers betuttelen. Van ‘bottomup’ voelt dat zo, maar wees eerlijk: de mensen met kennis van zaken, jarenlange ervaring en uitvoeringskracht zijn de beleidsambtenaren. Petje af voor de transitie waar die ‘guerrilla ambtenaren’ in zijn gesprongen. Om op gelijke voet met betrokken burgers, de man op straat, te gaan staan.

Geregeld heb ik discussie met ambtenaren. Ik vind dat ‘ze’ van de politiek te veel moeten loslaten, afwegingen overlaten aan burgers. De politiek zou niet zonder meer mogen aannemen dat specifieke kennis over geld, omgeving en zorg gelijkmatig is verdeeld over de stad. Laat staan het draagvlak voor deze onderwerpen. Een ambtenaar die af en toe toch even op dat podium te gaan staan, is daarom gewoon nodig. En daarin moet hij of zij worden gesteund door gemeentelijk beleid waarin beschreven staat, de grens is bepaald, waar burgers zelf mogen beslissen (bottom-up) en daar waar de invloed van de gemeente (top-down) begint. Op dit grensvlak kunnen stadmakers, een mix van burgers, ambtenaren en politici vervolgens hun werk doen: samen de stad maken.

En terwijl ik deze gedachtegang uittyp, vraag ik me al af of je zulke grenzen eigenlijk wel vast zou moeten stellen. En in hoeverre de politiek zich hiermee nog zou moeten bemoeien. Maakt een gemeenteraad zichzelf overbodig, als ze zulk ‘burgerinitiatiefbeleid’ zou vaststellen? Wat vindt de ambtenaar?

Bron: website van een burger 2.0

Weergaven: 145

Hierop reageren

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden