Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Enschede heeft Verbeterdebuurt gekoppeld aan haar klachten en meldingen systeem

Binnen de Gemeente Enschede zijn we al geruime tijd bezig met de mogelijkheden die social media bieden. Een van de ontwikkelingen waar we de afgelopen periode mee bezig zijn geweest is de mogelijkheid om meldingen in de openbare ruimte via smartphones te doen.

Wij hebben de keuze gemaakt voor Verbeterdebuurt. Belangrijkste reden hiervoor was dat het niet alleen een systeem is voor klachten en meldingen, maar ook voor ideeën. Daarnaast is het transparant en is er een overzicht van alle klachten in een gebied in 1 oogopslag (op kaart).

Voor ons was de grootste uitdaging om de systemen te koppelen. De meldingen van Verbeterdebuurt kwamen in eerste instantie binnen via de mail. Deze mail moest dan eerste verwerkt worden door ons GCC in Melddesk alvorens de melding kon worden doorgezet naar de betreffende afdelingen. Andersom hadden we hetzelfde probleem met de terugkoppeling naar Verbeterdebuurt.

In overleg met Verbeterdebuurt zijn we gestart met een project om een koppeling tussen beide systemen te maken, en dit is inmiddels gelukt. Klachten, meldingen en ideeën worden automatisch in ons systeem gemeld via Verbeterdebuurt. Ons GCC hoeft de klacht alleen nog maar door te zetten naar de vakafdeling. Als de klacht in ons systeem is afgemeld wordt deze automatisch gemeld in Verbeterdebuurt. 

Ben eigenlijk benieuwd of er meer gemeentes zijn die een koppeling hebben gemaakt met social media. Hoor graag jullie reacties.

Weergaven: 801

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Bedankt voor je reactie.

De Gemeente Enschede is ook bezig met open data en middels deze data stimuleren wij ook de ontwikkelingen aan studenten en appbouwers om met deze data slimme apps te bouwen. Vanuit dit perspectief hebben we eigenlijk ook gehandeld. 

Verbeterdebuurt had al een applicatie, en onze gedachte was om data te gaan delen met het publiek. Belangrijkste reden was voor ons om te beginnen en initiatieven als deze te "ontdekken". Tegen welke praktische zaken loop je aan, welke dillemma's kom je tegen, oftewel, experimenteren en daarvan leren.

Gelijktijdig hebben wij een platform voor open data waaraan een aantal collega's met andere partners in de regio aan werken. 

Dit initiatief brengt ons verder in de ontwikkeling van open data. Moet zeggen dat Carl Lens van Verbeterdebuurt hier ook prima gedachtes over heeft. Juist dit soort combinaties zullen mijns inziens gebruik van open data verder gaan stimuleren.

Erg goed dat jullie hier mee bezig zijn. In Amsterdam lopen er ook verschillende experimenten om dit soort initiatieven beter aan te laten sluiten op de interne systemen. helaas wordt er te vaak gefocust op de voorkant (de app/website) terwijl eigenlijk de achterkant (meldingensysteem) veel belangrijker is. Treffend voorbeeld hiervan is de pilot met de 'opgeruimd! app' in Stadsdeel West. Vanuit de politiek is er op aangestuurd om te komen met een eigen app om meldingen in de OR te kunnen doen. In de pilot ging vooral over de app en de gebruikers, de koppeling met het meldingensysteem van de gemeente bleef daarbij onderbelicht. Meldingen die werden gedaan met deze (iphone) app, worden via een mailsysteem doorgezet door de medewerkers van 14020, het 'callcenter' van de gemeente. Ten eerste kun je je afvragen waarom er een aparte app moet worden gerealiseerd, terwijl er al verschillende voorhanden zijn. (hoewel de opgeruimd app wel op een bestaand platform is gebaseerd). Daarnaast is het geen duurzame oplossing, omdat de achterkant niet goed geregeld is.

Gelukkig wordt er uit verschillende hoeken inmiddels wel concreet nagedacht over de koppeling tussen verschillende systemen. Een soortgelijk koppelsysteem waar mr Borman het ook over heeft. Met daarin de voorwaarde dat het niet uitmaakt welke app/website je gebruikt. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een systeem en faciliteer je burgers en app-ontwikkelaars in hun specifieke wensen en eisen. 

Anne Jan,

We hebben bewust gekozen om niet zelf te ontwikkelen maar om te kijken vanuit de markt wat er beschikbaar is en hoe we kunnen koppelen. Belangrijkste voor ons is om te leren tegen welke problemen we aanlopen.

We kwamen uit op Verbeterdebuurt omdat het een interactief systeem is. Het is niet alleen zenden. maar ook ontvangen. Er is wederzijdse communicatie mogelijk. Voor de meeste systemen in de markt geld dat het wel mooie applicaties zijn maar slechts meldsystemen zijn. Voor ons is de interactie met burgers een belangrijke voorwaarde met de daarbij behorende transparantie.

Verbeterdebuurt heeft ook gedachtes over open data en participeert actief mee in dit project. Kunnen anders ervaringen wel een keer delen tussen 020 en 053.

Hallo Marcel,

Sinds een paar maanden heeft de gemeente Leerdam een koppeling tussen de www.verbeterdebuurt.nl en het systeem van de gemeentewerf. Het beheer van de openbare ruimte is nu geheel transparant.

Op de nieuwe website van Leerdam hebben we ook een widget van verbeterdebuurt waarin actuele meldingen, ideeën en oplossingen zichtbaar zijn en waar inwoners op kunnen reageren. Ook ons meldingenformulier openbare ruimte communiceert rechtstreeks met de kaart van verbeterdebuurt en met het systeem van de gemeentewerf.

Volgende stap is een app voor de uitvoerders die we samen met verbeterdebuurt ontwikkelen. Uitvoerders kunnen dan een melding in behandeling nemen en afmelden. Ook dit wordt direct zichtbaar op de kaart en gemeld aan de inwoner die de melding heeft gedaan. 

Wij ervaren de samenwerking met Verbeterdebuurt als heel prettig. Ze zijn flexibel en denken mee.

Lydie,

De ervaring die je beschrijft in de samenwerking met Verbeterdebuurt is bij ons hetzelfde. Meedenken en meedoen. Het is best een lastig proces om dit soort applicaties te integreren, maar het is meer dan de moeite waard. Vooral de kennis die we hiermee opdoen is voor ons heel bruikbaar, ook in de ontwikkeling van open data.

Leuk om al die positieve ervaringen met Verbeterdebuurt.nl te lezen. Als collega van Anne-Jan kan ik vertellen dat we er binnen Amsterdam inderdaad intensief mee bezig zijn. De nadruk ligt bij ons ook op een open koppeling, welke onafhankelijk zal zijn van zowel 3e partij als Vdb, BuitenBeter, Burgerconnect en noem maar, als ook het eigen meldingsysteem. Dit zorgt ervoor dat de flexibiliteit ten alle tijde gewaarborgd is. De koppeling fungeert als dubbelzijdige kaartenbak en is in die zin de ideale tool om ook je analyses en statistieken uit te halen.

Lydie, die applicatie voor uitvoerders klinkt erg interessant, hoe ver zijn jullie hiermee?

Bedankt voor je reactie. Open data is zeker de toekomst, maar constateer wel dat alleen data beschikbaar stellen niet voldoende is. je moet ook gevoel krijgen wat die data kunnen betekenen en hoe je ze gebruikt. Bouwen van een app is relatief eenvoudig, maar data functioneel gebruiken is lastiger. Maar, alles wat we samen proberen en bedenken leidt uiteindelijk tot verbeterslagen

De app wordt als het goed is deze maand in beta opgeleverd. Leerdam is natuurlijk een veel kleinere gemeente en mijn prioriteit lag bij het snel resultaat boeken. Daar past een lang ontwikkeltraject met bijbehorende kostenplaatje niet zo bij. Wij hebben de concurrenten van VDB dus even buiten beschouwing gelaten en communiceren duidelijk naar onze burgers dat wij VDB ondersteunen. Dit betekent natuurlijk niet dat wij met de meldingen via de andere kanalen niets doen. Dat gaat alleen via een andere weg ons systeem in (net als de telefoon en mondelinge meldingen).

Helemaal goed Lydie. Beter 1 stap de goeie kant op zetten, dan 3 in gedachten. Leerdam rulez.

Klinkt geweldig, benieuwd naar jullie verdere ervaringen hiermee en die van andere gemeenten. Iets van een geheel andere orde, wil je als dat kan nog een foto toevoegen aan je profiel, bij voorbaat dank.

Erik, 

Zal binnenkort foto toevoege, is veel persoonlijker. We zijn nu bezig het proces van begin tot eind over de koppeling te beschrijven. Waar liepen we tegenaan, welke aandachtspunten etc. T.z.t. zal ik die info hier delen

Goed bezig Enschede. Iedere stap in de goede richting is er een. Maar Martin Borman heeft natuurlijk ook een punt dat je graag een situatie wil waarin iedereen gebruik kan maken van dezelfde data via 1 standaard. Grootste belanghebbende is in feite de overheid/burger maar daar komt in dit opzicht niet de meeste activiteit vandaan. Wat dat betreft hebben de  VDB's en BB's veel goeds losgemaakt binnen de gemeenten die daarmee zijn gaan werken.

Dus ja, vooral richting stipje op de horizon blijven gaan, maar een stap als deze draagt er zeker toe bij dat gemeenten minder geïsoleerd bezig gaan.

RSS

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden