Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Hoe betrek je talentvolle jongeren bij het werk van de overheid?

Een bekend verhaal: de vergrijzing zet door en het aandeel jongeren bij de rijksoverheid neemt verder af. Ouderen werken langer door en de vrijwillige uitstroom is sterk afgenomen door de crisis. De instroommogelijkheden zijn dus (ook voor jongeren) beperkt maar de overheid blijft behoefte houden aan nieuwe kennis, vaardigheden en competenties.

 

Het betrekken van jongeren kan daar een oplossing voor zijn. Zij brengen nieuwe kennis en vaardigheden mee die de organisatie goed kan gebruiken en die vanwege de vergrijzing niet meer automatisch gegenereerd worden. Vernieuwing draagt ook bij aan een positief beeld van het rijk als werkgever wat jonge mensen op lange termijn kan aantrekken.

 

Maar hoe organiseer je dat en zorg je ervoor dat er een win-win situatie ontstaat voor beide partijen: de (rijks)overheid en de jongeren zelf? Ik ben op zoek naar creatieve (en uitvoerbare) ideeën die bijdragen aan wederzijdse waardecreatie! Win-win zonder dat het perse om geld gaat. Hoe kan je elkaar versterken?

 

Heb je ideeën of wil je er een keer over doorpraten? Laat het me weten!

 

 

 

Weergaven: 405

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Een eerste probleem is dat de jongeren waarschijnlijk niet in meerderheid op dit netwerk zitten.

Wellicht is het een idee bovenstaande oproep ook elders te plaatsen al weet ik niet direct waar, daar ben ik ook wat te oud voor :-)

Dank Erik! Goed punt, ik ben er ook al mee bezig maar het is een aandachtspunt. Half maar organiseer ik een bijeenkomst voor stagiaires binnen het rijk en gister was ik aanwezig bij een bijeenkomst van de Broekriem, in-between-jobbers (jong én oud) die een zinvolle invulling aan hun dag geven. Een prachtig initiatief. Zie www.debroekriem.nl.

Als je nog ideeën hebt, hoor ik het graag (ondanks je leeftijd ;-))

Dag Veerle,

Hier toch een jonge ambtenaar op dit netwerk! ;). Ik ben zelf trainee bij een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten en zie dat er om me heen dat er erg veel traineeships bij de overheid te vinden zijn; allemaal groepen jonge, talentvolle en enthousiaste ambtenaren! Naar mijn weten bestaat er geen actief netwerk van alle overheidstrainees, maar ik denk dat je bij deze groep wel veel ideeën en informatie op kunt halen. Binnen onze traineegroep is het in ieder geval wel een onderwerp wat regelmatig op tafel komt!

 

Wij hebben bij de Landmacht heel veel jonge en talentvolle militairen. Ik arrangeer graag een gesprek.

Interessante vraag, waarbij een aantal gedachten bij me opborrelen. Just curious: wat zijn overigens voor jou 'jongeren' en 'ouderen', waar liggen volgens jou leeftijdsgrenzen?


Interne kansen

Allereerst: ik herken de situatie die je schetst. Maar zie ook nog voldoende mogelijkheden binnen de organisatie. Een aantal suggesties daarbij:

Is de daadwerkelijke vraag niet zozeer leeftijd maar de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties? Een organisatie die dat centraal stelt - mensen ontwikkelingsmogelijkheden biedt, dit opneemt in functiebeschrijvingen en het ook criteria laat zijn in beoordelingsgesprekken - vormt, trekt en behoudt een ander soort medewerker. Voor de 'oudere' die niet wil vernieuwen is in zo'n organisatie geen plek.

Hoewel ze misschien niet breed vertegenwoordigd zijn (zijn daar cijfers van?), zijn jonge Rijksambtenaren er zeker wel. Maak een selectie van degenen onder hen met vernieuwende ideeën en de vaardigheid dit over te bengen en zet een reverse mentoring-programma op. De junior die de senior begeleidt en intervisie biedt.

Combineer dit met traditionele mentoring en je hebt meteen ook een oplossing voor de grote uitstroom van kennis die dreigt wanneer al die ouderen met pensioen gaan. De senior die de junior (als wederdienst) verder helpt met zijn jarenlange ervaring. Twee vliegen, één klap.


Externe kansen

Met het betrekken van 'externe' jongeren doel je als ik je goed begrijp op een vorm van burgerparticipatie, toch?

Je geeft zelf het antwoord eigenlijk al: creëer een win-win situatie. Sluit met concrete projecten aan op de belevingswereld van jongeren en zorg voor daadwerkelijke meerwaarde voor hen om deel te nemen. Te vaak gebeurt dit niet bij dergelijke initiatieven en is het vooral de ambtenaar die kennis of inzichten wil tanken in de samenleving. Maar wat krijgt die samenleving ervoor terug? Waar de deelnemer daadwerkelijk iets aan heeft en een concrete bijdrage levert aan het verbeteren van diens levensstandaard.

Dat begint dus bij (een vorm van) onderzoek, of in gewone-mensen-taal: vraag het aan jongeren (kwalitatief, kwantitatief, ...)! Vraag wat voor hen een 'win' is en biedt daarin meerwaarde, aansluitend bij de dienstverlening van het ministerie.

Vorm dus ook concrete projecten, met een heldere vraagstelling en doelstelling. En een helder proces dat mensen verbind, tot resultaat leidt en dit zichtbaar maakt. Nodig mensen uit en ga samen aan de slag.


Met betrekking tot dit laatste punt, een vraag aan jou. Ik zie in je profiel ook dat dit vraagstuk een centrale taakstelling is in je werk. Het kan dus haast niet anders of er zijn ook concrete vraagstukken in je organisatie waar behoefte is aan vernieuwing; kun je wat voorbeelden daarvan geven? 

Erik, dank voor je uitgebreide reactie.

 

Je eerste vraag is er al meteen eentje om mijn vingers aan te branden want je bent zo oud al je je voelt toch? :)  Doorgaans wordt voor de statistieken binnen het rijk 35 jaar als grens genomen. Dat is ook mijn richtpunt maar ik moet nog uit statistieken halen waar vraag naar jongeren op termijn het sterkst is om te kijken op welke groepen (leeftijd, functie, opleidingsniveau) een oplossing zich moet richten.

 

Zoals ik al schreef kan de inzet van jongeren een oplossing zijn voor  het binnenhalen van nieuwe kennis. Belangrijker nog voor de rijksoverheid is om te investeren in de kwaliteit, het vernieuwen van kennis en vergroten van het aanpassingsvermogen van het huidige personeel. Veel onderdelen van het Rijk zullen voorlopig hun taken namelijk nog moeten uitvoeren met het huidige personeel.

Los van het kennisaspect kan het betrekken van jongeren een manier zijn om een positief beeld van het rijk als werkgever te geven en een band met jongeren op te bouwen voor het moment dat we ze weer nodig hebben (vervangingsvraag).

 

Het betrekken van jongeren is dus slechts een gedeeltelijke oplossing voor het vernieuwen van kennis. En het vernieuwen van kennis is slechts ten dele een effect van het betrekken van jongeren naast een positief beeld geven voor de  De gedachte achter het wel of niet betrekken van jongeren komt buiten kennisuitwisseling ook voort uit de vervangingsvraag die in de toekomst naar voren komt.


Wat betreft de cijfers: de gemiddelde leeftijd van rijksambtenaren is het afgelopen decennium (2001-2011) fors gestegen en de instroom sterk teruggelopen als gevolg van vergrijzing en krimptaakstellingen. Tot nu toe is nog wel steeds tweederde van de nieuwe instroom onder de 35 jaar. Diverse traineeprojecten –die overigens vooral zijn gericht op hoogopgeleiden- dragen daar ook aan bij. De sterke vermindering van jaarlijkse instroom (in absolute zin) heeft wel duidelijke gevolgen gehad voor de leeftijdsopbouw tot nu toe: het aandeel jongeren is met ruim een derde afgenomen en dat van 55-plussers meer dan verdubbeld. De verwachting is dat die trend de komende jaren afvlakt.

 

Wat betreft je laatste vraag - en dan hou ik op :) -  Ik denk ik dat er veel ambtenaren zijn die uit zichzelf al op zoek zijn naar vernieuwing in hun werk maar dat we nog veel vanuit ons eigen denkpatroon en kaders redeneren. Burgerparticipatie is wat mij betreft ook zo'n term. De uitdaging is volgens mij om minder te denken vanuit de behoefte van de organisatie (ik wil graag je mening over..) maar jezelf open op te stellen en te kijken waar de win-win zit. Dan kan je echt vernieuwen!

 

Veerle, goed bezig!
Ik denk dat er op de een of andere manier een mooie verbinding kan worden gelegd met het WEEF! concept. Laten we daar eens over doorpraten.

RSS

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden