Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

...maar is dat wel zo? "Openheid overheid leidt niet tot meer vertrouwen"

Momenteel zijn we bij triadesk bezig een onderzoek voor te bereiden over (off- en online) burgerparticipatie en de effecten die dit heeft op burgers. Dit, als follow-up van ons eerdere onderzoek naar de overheid en social media, waaruit in ieder geval bleek dat ambtenaren hier veel kansen zien. Of 'de burger' hier ook zo over denkt, wordt onderwerp van het nieuwe onderzoek.

Het is dan ook met veel interesse dat ik het proefschrift Transparancy and Trust van de Universiteit Utrecht las. De meest opvallende uitkomst die veel media als soundbite de wereld inslingerden? Meer openheid van de overheid leidt niet tot meer vertrouwen bij haar burgers. If true, is dit een belangrijke wake-up call voor professionals bij overheden en bureaus die werken aan open government. ...maar is dat wel zo?

Voor wie er even voor gaat zitten, biedt het onderzoek 291 pagina's lang boeiend leesvoer over transparantie en vertrouwen in de overheid. En het geeft uiteindelijk ook een heldere inkijk in de effecten die dit heeft bij de burger. Kortom: gaat dat lezen! Maar aangezien niet iedereen stante pede die tijd heeft, voeg ik er graag mijn eigen soudbite aan toe - maar dan wel gebaseerd op de feiten uit het onderzoek.

Want waar blijkt het negatieve effect van openheid op vertrouwen het sterkst? Dit effect treedt met name op bij de onderzoeksvariabele waarbij respondenten een website met uitgebreide verslagen van raadsvergaderingen voorgeschoteld krijgen. Aha. Nu moet je weten: de dagen waarop ik als communicatieadviseur zonder context een raadsverslag in mijn inbox aantrof, met de vraag om er een begrijpelijke en heldere tekst van te maken – gelden als de meest zwarte in mijn overheidscarrière.

Niets ten nadele van het raadswerk en de goede verslaglegging door de griffie; want inhoudelijke stukken zoals notulen zijn slechts zelden geschikt voor massaconsumptie door buitenstaanders. Ik zou de gemiddelde notulen van een triadesk-overleg de doorsnee lezer ook niet aan willen doen.

Een dergelijk stuk dat in eerste instantie voor (zeer) betrokken doelgroepen geschreven wordt, moet wel nog vertaald worden naar de belevingswereld van buiten. De wethouder, ambtenaar, journalist, etc. die aan de slag moet met wat door de Raad is besproken, heeft een ander kenniskader en een andere informatiebehoefte dan de inwoner die gewoon wil weten wat er speelt. Dat stelt andere eisen aan zowel inhoud als presentatiewijze.

Die ervaring uit de praktijk blijkt ook helder uit het onderzoek, waaruit ik graag citeer: “Twee dimensies van informatie zijn van belang als het gaat om de geloofwaardigheid van de informatie: informatie die compleet was werd positiever beoordeeld, evenals tijdige en begrijpelijke informatie. Het gaat er dus niet alleen om dat alle informatie beschikbaar is door bijvoorbeeld allerlei rapportages te ontsluiten (compleetheid), maar ook hoe deze informatie wordt aangeboden aan het publiek.

Gelukkig, de toegevoegde waarde van mijn beroepsgroep is maar weer eens bevestigd.


Binnenkort start het nieuwe triadesk-onderzoek naar de effecten van (off- en online) burgerparticipatie. Op de hoogte blijven of meedoen met het onderzoek? Stuur een e-mail naar erikjacobs@triadesk.com of een tweet naar @ErikJa.

Erik Jacobs is communicatieadviseur bij triadesk.communicatie, social media specialist voor overheden en non-profits. 

Weergaven: 167

Hierop reageren

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden