Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Weergaven: 142

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Het klinkt eenvoudig: andere rol. We hebben het er hier wel vaker over. Overheid in rol van (actieve) facilitator. Ruimte geven voor participatiesamenleving. Op het moment dat een ambtenaar écht die andere rol pakt dan merk je hoe lastig dat is.

- Groepen reageren heel verschillend op de overheid als facilitator. Het kan niet overal, maar beslist veel meer dan nu gedaan wordt.
- Hoe wordt er bij de overheid gestuurd? Steeds strakker op planning, inzet, middelen. Laat weinig ruimte voor het voeren van een goed gesprek met de omgeving. 

- Het is nogal een omschakeling van werken achter je bureau naar de rol die lijkt op die van een docent. 

- Werken in openheid. Moeilijk!!!! In het Ambtenaar 2.0 netwerk zien we veel positieve reacties op openheid. Waarom wordt er zo ingewikkeld over gedaan? Onlangs twee verhalen gehoord van Amerikaanse CIO's. De vanzelfsprekendheid van open werken daarzo: De burger heeft er recht op. Vind dat ze gelijk hebben. Hoe kun je anders meedoen?  

 

 

 

De vraag is eerder of het sec gaat om een andere rol of een andere invulling van de bestaande rol van de overheid. De trend die het artikel aangeeft is al langer gaande, helaas is de (interne) praktijk weerbarstig zoals Marie Louise ook al aangeeft. Men wil graag open en transparant zijn totdat blijkt dat het betekent dat je (soms) ook met de billen bloot moet, dan wordt het lastig.

Neemt niet weg dat de overheid het wel moet doen, niet alleen omdat het prettiger werkt maar ook omdat we de wereld er beter mee maken. Niet doen is geen optie, dat voedt alleen het wantrouwen ten opzichte van de overheid. Wil de overheid door de andere partijen in het proces geaccepteerd worden als facilitator dan is dat vertrouwen essentieel.

Minstens even interessant is dit citaat uit het artikel:

"De Rli ziet een taak voor de overheid om eerder en ook breder maatschappelijk debatten te organiseren over de impact van innovaties op onze waarden."

Oftewel wat betekenen al die technologische ontwikkelingen voor onze normen en waarden? Kunnen en willen we die overeind houden, hoe zorgen we ervoor dat techniek die normen en waarden respecteert. Hoe laat je de techniek morele keuzes maken? (denk bijv. aan zelfrijdende auto's die geen aanrijding kunnen voorkomen en moeten kiezen of ze zichzelf rond een boom vouwen of een ander rammen...)

In dit kader is wellicht het onderzoek en het bijbehorende rapport "Digitalisering en de toekomst van het werk" interessant:

Snelle technologische ontwikkelingen gaan een grote invloed hebben op dienstverlening, organisaties en werk. Van de lokale overheid is de steeds verdergaande digitalisering van de  dienstverlening bekend. Maar ook automatisering door steeds slimmere computers, robotisering, intelligence uit big data, the ‘internet of things’ en social media zullen een grote impact hebben op arbeidsorganisaties. In 2014 is daarom gestart met een deskresearch om deze ontwikkelingen in kaart te brengen. Dit onderzoek, uitgevoerd door Jan Smit van de Gemeente Staphorst en Radboud van der Linden van de gemeente Breda, geeft een beeld van de belangrijkste verwachte technologische ontwikkelingen voor gemeenten in de komende jaren en een eerste inschatting van de gevolgen hiervan voor de organisatie en het personeel. Zie: http://www.aeno.nl/digitalisering

RSS

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden