Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Op www.denieuweoverheid.nl heeft de gelijknamige bloggroep gereageerd op het blog van Davied van Berlo in Republic: een platform voor ondernemende ambtenaren.

Voornaamste kritiek van ons blogteam op het voornemen van Davied is de gesloten karakter van het plan. Nu er bezuinigd moet worden door de overheid, moet de aanwezige kennis en kunde van ambtenaren goed benut worden. Maar moet dan niet juist ook alle andere kennis die beschikbaar is ook goed benut worden? De voorbeelden van crowdsourcing, crowdfunding en co-design buitelen immers over de overheid heen. In die zin lijkt een plan voor een platform alleen voor ambtenaren en het beter benutten van hun kennis een wat beperkte insteek. Innovaties komen immers ook vaak juist van buitenaf.

We zijn benieuwd naar jullie reacties en inzichten. En natuurlijk zijn jullie welkom om die inzichten te delen zowel hier als onder het artikel zelf:http://www.denieuweoverheid.nl/361

Amanda Jansen

Co-initiatiefnemer De Nieuwe Overheid

Weergaven: 152

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

De spijker op zijn kop wat mij betreft!

Het gaat in deze tijd om het koppelen van vakkennis van ambtenaren (professionals) aan de gebiedskennis van bewoners in een transparante omgeving. Dat leidt in veel gevallen tot efficiëntere plannen, werk met werk maken, meer betrokkenheid en eigenaarschap of kan aan het licht brengen dat bewoners helemaal niet zitten te wachten op een plan.

Misschien is het platform BUURbook.nl geschikt voor bovengenoemd doel. Daar kunnen bewoners laten weten wat ze vinden van of willen in hun buurt en kunnen ambtenaren omgekeerd hun plannen plaatsen om feedback te krijgen van bewoners.

Innovaties ontstaan van binnenuit, van buitenaf maar vooral daar waar 'binnen' 'buiten' ontmoet!

groet, Maarten van der Velde

Ha Maarten!

Zeker is ontmoeten, naar buiten durven kijken en nieuwe wegen inslaan erg belangrijk om ook andere mogelijkheden te kunnen zien. Daar begint het. BUURbook.nl ziet er zeker goed uit!

Het leuke is dat je BUURbook.nl in een groter perspectief kunt plaatsen van horizontalisering van verhoudingen, waarbij social media een grote rol spelen om de wereld een beetje beter te maken. Te noemen:

1. Collaborative consumption: toegang tot voorzieningen voor eigendom.

2. Een nieuwe industriële revolutie door het ontstaan van nieuwe producten en uitvindingen (3D printers, Fablabs, open source hardware en DIY communities.

3. Peer 2 Peer Finance: crowdfunding en nieuwe businessmodellen die de oude structuren doorbreken.

4.  Open Knowledge, Open Government, Open Data etc.

Het leuke voor de overheid is dat je ziet dat er allerlei nieuwe samenwerkverbanden ontstaan en nieuwe vormen van participatie. Het gaat allemaal veel harder dan we denken met de online platforms.

In Europees verband wordt nu geopperd om dit soort initiatieven (profit en non-profit) in kaart te brengen gedurende 1 dag met professionals uit alle hoeken. Want er is nog meer dan BUURbook.nl, veel meer zelfs waar wij ambtenaren 2.0 soms nog helemaal geen weet van hebben. Zoals Michel Bauwens van de P2P Foundation (ga maar even op Google..) zegt: het gaat erom dat we allemaal bijdragen wat we kunnen aan verbetering van de huidige situatie van crisis en armoede en gesloten systemen.

Ik ben persoonlijk contacten aan het leggen om partijen die bij willen dragen aan een Europese Wikisprint bij elkaar te brengen. Daar horen ook de ambtenaren 2.0 bij!

Heb jij ideeën over wat Nederlandse overheden zouden kunnen bijdragen aan het versterken van deze nieuwe vormen van participatie? En aan een Wikisprint? Ik hoor het graag!

Amanda Jansen

Klinkt interessant die Europese wikisprint!

Nederlandse overheden kunnen dit soort initiatieven versterken door open te staan voor deze nieuwe vormen van participatie en vooral: door mee te doen. Angst en korte-termijnoriëntatie zijn remmende factoren hierin merken wij. Dat is dan ook de reden dat BUURbook zich vooral richt op bewoners. Als bewoners dit willen, haken de overheden vanzelf aan.

Er zijn al verschillende gemeenten waar bewoners zich zeer stevig hebben georganiseerd en een stevige lobby hebben bij de gemeente, zie bijvoorbeeld www.hetnieuwesamenwerken.net in Amersfoort.

Door deel te nemen aan een nieuwe ontwikkelingen zoals BUURbook laat je als gemeente zien dat je de ware eigenaren van je stad serieus neemt. Wij merken dat gemeenten zich hierin voorzichtig opstellen. Eerst meekijken, dan nog eens nadenken.. maar uiteindelijk zullen ze mee gaan/moeten doen, dat is een kwestie van tijd. En het mooie is: dat is goed voor bewoners én de gemeente.

Als je denkt dat BUURbook iets kan betekenen voor de Europese Wiksprint hoor ik het graag :)!

groet, Maarten

RSS

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden