Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Beste allemaal,

In samenwerking met de Universiteit Gent ben ik een onderzoek gestart naar het bepalen van het begrip "publieke meerwaarde" en hoe de gemeentesecretaris daaraan kan bijdragen. Graag jullie inzichten om dit duidelijker te kunnen omschrijven of tips dienaangaande.

Eric

Weergaven: 275

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Beste Eric,

Wat een mooie vraag! Als gemeentesecretaris geef ik je graag inzicht in de manier waarop ik bijdraag aan publieke meerwaarde of toegevoegde waarde.

Mijn publieke meerwaarde laat zich samenvatten in de woorden: `verantwoordelijkheid nemen´.

Ik heb als leidinggevende de afgelopen 15 jaar onderdelen van gemeentelijke organisaties daadwerkelijk vernieuwd.  Door mijn ervaringen ben ik ervan overtuigd dat wij samen als publieke professionals zelf de overheid van binnenuit kunnen vernieuwen. Ik vind ook dat leidinggevenden van maatschappelijke en overheidsorganisaties, zoals gemeenten gemeentesecretarissen, hun verantwoordelijkheid moeten nemen om noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Vernieuwing in deze tijd van transformatie en kanteling wordt gerealiseerd door de eindverantwoordelijke leidinggevende van maatschappelijke organisaties, waaronder ook overheidsorganisaties. Zij voelen als geen ander de verantwoordelijkheid voor de samenleving. Bovendien zijn zij ook in staat om vanuit de opdracht en het bestaansrecht van deze organisaties, in deze organisaties de benodigde vernieuwing en daadwerkelijke verandering te realiseren. Zij draaien aan de knoppen.

Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. Als ik je denkt dat ik je ergens bij kan helpen, hoor ik het graag!

Hartelijke groet,

Alexander

Dag Alexander,

Ik ben je dankbaar om jouw persoonlijke ervaringen te kunnen lezen m.b.t. dit onderwerp. Bedoeling is om public value en de rol van de secretaris middels grounded theory te kunnen bepalen. Hiervoor is inderdaad insteek nodig op basis van ervaring en persoonlijke inzichten. Ik ben ook verheugd te mogen lezen dat je bereid bent me verder op de goede weg te helpen.

Eric

Beste Eric,

De VDP heeft de "Toekomstverkenning gemeentelijke dienstverlening 2020" opgesteld. Daarin staat (achterin de publicatie) een interessant model voor waardetoevoeging en waardeproposities in de publieke sector. Denk aan Treacy & Wiersema, maar dan voor de gemeente. Dit zou een interessante uitgangspunt kunnen bieden voor jullie onderzoek.

Waar publieke meerwaarde mij (als ambtenaar en als "klant van de overheid") vooral aan doet denken is de vraag "waar ben je van gemeente nu echt van"? Neem de huidige producten en diensten die we aanbieden; blijven die in de toekomst wel bestaan en uitsluitend verkrijgbaar via de gemeente? Of kun je die (deels) overlaten aan de markt en partners in je dienstverleningsketens. En als je dat doet: wat blijft er dan over, waarin de gemeente daadwerkelijk van meerwaarde is voor de burgers, bedrijven en bezoekers? Denk hierbij aan netwerken en kenniswerken. Datgene bieden wat nergens anders te krijgen is. Maar dan wel voor iedereen. Immers, -heel kortgezegd- blijft de overheid bij uitstek de "moeder" van de samenleving; die het mogelijk maakt dat iedereen mee kan doen en mee kan komen.

Verder ontkom je bij een onderzoek naar publieke meerwaarde niet aan de discussie over hoe die meerwaarde dan gemeten wordt. Hierbij denk ik dan weer aan literatuur over New Public Management en de transitie naar service-based logic / New Public Government; hoe in deze "stromingen" met deze discussie wordt omgegaan.

Hopelijk helpt bovenstaande. Veel succes en ik ben benieuwd hoe jullie varen!

Hartelijke groet,

Maureen

Beste Maureen,

Alvast mijn oprechte dank voor uw gewaardeerde insteek. Op dit moment bekijk ik public value in al zijn aspecten, en dan vooral de scheiding tussen politiek en ambtenarij die soms conflictueel tegenover mekaar kunnen staan. De vraag is dan hoe je daar als secretaris mee omgaat: druk je door wat jezelf bezielt of aanvaard je je 'ondergeschikte' positie in deze. En wat doe je als de politiek zijn rol niet opneemt? In die zin vind ik jouw gedachten bijzonder waardevol, zeker wat betreft de service based logic.

Eric

RSS

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden