Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

De twitterende wijkagent is ondertussen een bekend fenomeen. Honderden wijkagenten in heel Nederland houden buurtbewoners via Twitter op de hoogte van waar ze mee bezig zijn en krijgen tips en vragen terug. De rol van de politie in de wijk wordt zichtbaarder en burgers voelen zich meer betrokken. Waar blijven de twitterende wijkmanagers van de gemeente?


Het voorbeeld van de twitterende wijkagent

Niet alleen de wijkagenten zelf zijn enthousiast over het gebruik van Twitter, diverse korpsleidingen hebben zelfs programma's ingesteld om het gebruik te stimuleren. Ook de reacties van wijkbewoners zijn positief. Er ontstaat meer begrip en uitwisseling tussen burger en overheid en het helpt de agenten ook praktisch in hun werk. Wie wil dat nu niet?

Maar wijkagenten zijn niet als enige actief in de wijk. In diverse gemeenten zijn ook wijkmanagers aangesteld om overzicht te krijgen wat er speelt in de wijk en contact te houden met bewoners en ondernemers. De voordelen die de wijkagenten ervaren, kunnen ook voor de wijkmanagers gelden. Een voorbeeld om te volgen, lijkt me.


De wijkmanager staat dicht bij de bewoner
Een zoektocht op internet levert een aantal twitterende wijkmanagers op en wat discussies op de site van het LPB. Maar als ik op Twitter kijk, is de lijst twitterende wijkagenten een stuk langer. Waarom zijn er nog zo weinig wijkmanagers actief op Twitter (of anderzins online)? En hoe kunnen we dat stimuleren? Tijd voor actie!

De wijkmanager is de brug tussen de vaak anonieme gemeente die in de wijk verbeteringen wil realiseren en de bewoners die betrokken zijn bij hun wijk en willen weten wat er in hun omgeving wordt gedaan. Net zoals de wijkagent kan de wijkmanager de bewoners via korte berichten op de hoogte houden en tegelijkertijd aanspreekbaar zijn.


Ervaringen van twitterende wijkmanagers?
Twitter is natuurlijk niet het enige middel daarvoor. Denk ook aan Buurtlink of aan de site van de wijkvereniging. Op Pleio kunnen bewoners of gemeenten gratis hun eigen interactieve deelsite openen. Maar Twitter is wel laagdrempelig en de wijkagenten hebben het nut ervan bewezen. Tweets kunnen ook makkelijk in een wijksite getoond worden.

Ik ben benieuwd naar de ervaringen van wijkmanagers die nu al actief zijn, bijvoorbeeld in Zoetermeer, in Amersfoort of in Den Bosch. Welke meerwaarde halen ze eruit voor hun werk? Wat zijn de reacties van buurtbewoners? Welke tips hebben ze voor hun collega's? Ik hoop dat zij hun ervaringen hieronder willen delen.


Tijd voor actie: meer wijkmanagers op Twitter!
Hoe kunnen we meer wijkmanagers op Twitter krijgen en op die manier de overheid beter zichtbaar en benaderbaar maken? Wie heeft ideeën? Ik begin in ieder geval in mijn eigen wijk (in Leiden) en hou jullie hieronder op de hoogte. Wie doet er mee?

 

Nawoord: wil je het niet van mij aannemen, maar horen van een twitterende wijkambtenaar? Lees dan dit!


Weergaven: 2032

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

lees meer over de pilot in de oosterparkwijk in Groningen in de 11 blogposts die ik schreef voor ambtenaar 2.0: de laatste ging over onze ervaringen: "En wat hebben we nu geleerd in 050?"
Op de website van het LPB - platform voor wijkgericht werken staat een artikel over @wijkmanager_lv, twitterende wijkmanager van het eerste uur: http://www.lpb.nl/blog/entry/de-twitterende-wijkmanager-vooral-een-... . Uit 2010, maar nog steeds relevant. Mét een tips voor de beginnende twitteraars.

Davied,

 

In mijn functie als wijkbeheerder in de gemeente Veghel twitter ik zoveel mogelijk de resultaten die wij buiten in de wijk behalen. Zowel bestuurders,raadsleden,dorps-en wijkraden,stichtingen en leefbaarheidsgroepen kunnen op die manier makkelijk volgen wat er in de openbare ruimte plaatsvindt.

Twitter is ook een mooi middel om je werkzaamheden naar buiten toe uit te dragen. Veel collega's zijn vanachter hun bureau niet op de hoogte wat er "buiten"gebeurt. Op deze manier breng ik die informatie dichterbij.

 

Henk de Laat

Wijkbeheerder gem. Veghel

Krijg je ook reacties terug, bijv. vragen, tips, ideeën?
Ook onze dorps-wijkraden hebben allemaal een eigen website. Op die manier kunnen ze met bewoners communiceren en via de websites kunnen de dorps-wijraden ook bij elkaar in de keuken kijken en zien hoe zij werken.

In Zoetermeer twitteren alle wijkmanagers en inmiddels een aantal wijkagenten. Een succes!! Niet eerst een plan of protocol maar gewoon beginnen en kijken wie er uit de wijk allemaal willen aanhaken. Daarnaast hebben de wijkmanagers het bestaande netwerk natuurlijk aangespoord mee te doen.

Valkuil is: Je moet duidelijk maken wanneer je als prive persoon twittert en wanneer in je functie. Maar zelfs dan kan verwarring en/of discussie ontstaan.

Heeft dat in de praktijk inderdaad tot problemen geleid? En hoe is dat opgelost?

In 's-Hertogenbosch zijn we met de afdeling Wijkmanagement gestart met een traject "digitalisering wijkgerichte communicatie". Wij verwachten dat er meer rendement is te behalen met een beter gebruik van de nieuwe media dan tot nu toe. Dat doen we door bewust te experimenteren en te leren van elkaars ervaringen. Stap voor stap ontwikkelen. Onze gedachten gaan uit naar het oprichten van "buurtcommunities" in nauwe samenspraak met bewoners. Onze eigen gemeentelijke organisatie moet borg staan voor een goede wijkgerichte ordening van de communicatie, zodanig dat die voor de burger eenvoudig toegankelijk is via de buurtcommunities.

Twitterende wijkmanagers passen in deze aanpak!

Toon van den Brink

hoofd afdeling Wijkmanagement 

Toon, goed initiatief. Is er ook onderzocht welke buurt- en wijksites er nu al zijn? Daar kun je natuurlijk ook bij aanhaken. Het gaat inderdaad niet alleen om twitter  ;-)

Bel je wel eens iemand? Neem je je telefoon op als die overgaat? Lees/schrijf je wel eens een brief? Schrijf/Lees je in de wijkkrant? Praat je met bewoners op avonden in de wijk? Kijk je naar wijktv? Geef je wel eens informatie door? Vertel je het verhaal van de wijk? Verbind je wel eens een paar mensen met elkaar? Volg je mensen uit de wijk op twitter? Twitter je? Volgen ze jou?

In de oproep van Davied staan argumenten genoeg en worden de mogelijkheden van twitter kort en goed verteld. De vraag aan wijkmanagers die (nog) niet twitteren moet dan ook zijn: Waarom NIET? Niet omdat twitteren een doel is, maar omdat je je moet afvragen waarom je kansen op contact en communicatie onbenut laat. Waarom zou je je digitaal anders gedragen dan analoog? En kun je het je veroorloven om niet goed op de hoogte te zijn?

Voor wijkagenten werd de keuze, hiërarchisch als de politie is, ook gemaakt door hun bazen. Bovendien levert het digitale medium voor hen direct resultaat (veel informatie en grote bereikbaarheid).

De "vrijgevochten" wijkmanagers kunnen dit natuurlijk zelf bepalen. Maar kom op mensen! prijs jezelf niet uit de markt en zorg dat je te vinden bent en dat je de bedrijven en bewoners van je wijk ook digitaal weet te vinden.

Mij netwerk in de wijk is sinds ik Twitter (nu zo'n 1,5 jaar) zeker verdrievoudigd. Ik heb contact met instellingen, bedrijven en personen uit 'mijn wijken' die ik analoog misschien helemaal niet zou hebben ontmoet. Het levert contact, netwerk, ideeën, verbinding, gemak, positief beeld van de gemeente en mijzelf, snelheid, flexibiliteit en vertrouwen van collega's op. Mijn tip: DOEN! 

Niko, Ik weet niet precies wat je hiermee bedoelt?

"Voor wijkagenten werd de keuze, hiërarchisch als de politie is, ook gemaakt door hun bazen."

De eerste wijkagent die ging twitteren was @wijkagentsassem. Hij deed dit op eigen initiatief en met zijn eigen iPhone. De wijkagenten in Rotterdam @PRRGrootenboer, @PRRHoekman en PRRberenschot zijn op eigen initiatief met eigen middelen aan de slag gegaan. Daarna volgde Groningen, die eerst aarzelend, maar daarna in volle overtuiging met Twitter aan de slag ging. Vervolgens volgend velen. En niet alleen wijkagenten. De kwartiermaker Nationale Politie is inmiddels ook te vinden op Twitter. Nog geen tweets, maar die zullen vanaf woensdag volgen.

Dus hoe je er bij komt dat er een keuze is gemaakt door bazen, daar ben ik erg benieuwd naar? Het heeft veel moeite, overtuigingskracht, tijd en meer gekost om de "bazen" te overtuigen van het "nut". En dat kost nog elke dag moeite. Het waren eerst pilots, die maanden duurden. Nu heeft inmiddels iedereen Twitter wel omarmt, maar dat kan dan ook wel eens omslaan naar de andere kant. Er zijn nu zelfs korpsleidingen die vinden dat ze een Twitterplicht in moeten voeren. En of dat het dan gaat worden? Daar is sociale media toch niet voor bedoeld? 

Ik woon in Zoetermeer en ben mij niet bewust van een wijkagent of wijkmanager. Zijn die er dan? Als ik zou weten waar ik ze op Twitter of Facebook zou kunnen volgen, zou ik dat zeker doen. Waar kan ik ze vinden?

Kijk nog even naar de video van Bas Slutter op het Burgerlink Congres in oktober 2010. 

RSS

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden