Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Aan de slag met ... Ingrid Post

Ondermeer met het energieakkoord hebben we met 40 partijen met elkaar een gezamenlijk doel geformuleerd en een goed netwerk opgebouwd, en daar profiteren we nu op vele duurzame energie dossiers van: bijvoorbeeld met wind op land. Er wordt intensief samengewerkt met alle stakeholders. Er wordt een gezamenlijk belang nagestreefd.

Tijdens het opstellen van het energieakkoord merkten we op een gegeven moment dat de partners dachten dat er op heel veel onderdelen niets werd gedaan. Er was een sfeer van over en weer verwijten. Door tijdens enkele sessies uit te leggen wat er allemaal gebeurde, welke stappen gezet werden, kwam er meer begrip. En er ontstond veel meer een sfeer van samen optrekken. Hier bleek dat het van belang blijft om netwerken voortdurend op de hoogte te houden van stappen en processen. Ook als er even geen concreet product of concrete stap te melden is.

EZ zal zich veel meer van een regierol naar een faciliterende rol moeten ontwikkelen. Dat is denk ik de toekomst dus daar moeten we ons op voorbereiden. Dat vraagt ruimte om te experimenteren, en soms een onderwerp/proces een beetje meer los te laten dan we gewend zijn om de ander mede-verantwoordelijk te kunnen maken. In veel gevallen blijft de minister van EZ natuurlijk wel politiek verantwoordelijk het is dan ook van belang dit tijdig aan te geven.

Aanbod:

  • Ervaring met trajecten waarin EZ als netwerkpartner opereert (verwachtingenmanagement en actieve betrokkenheid netwerk)
  • Ervaring met ontwikkeling duurzame energie projecten (incl stakeholdermanagement/onderhandelingstrajecten)
  • Ervaring om samen met andere partijen grotere bijeenkomsten te organiseren
  • Leerpunten/evaluatie Energieakkoord
  • Ervaring met ontwikkeling visietrajecten


Vraag:

  • is er een lean en mean overzicht van wat er in het pand gebeurt te realiseren op intranet? Of een top 10 van belangrijkste onderwerpen onder medewerkers op te vragen?
  • Als iemand met iets nieuws begint dat je dan kunt zien wie er ook mee bezig is en vooral de te zetten stappen in het proces.

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden