Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Aan de slag met ...tips van Annelie Boogerd

Een netwerk moet, ook met het oog op de regelmatig veranderende politiek, zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Maar je hebt wel tenminste drie jaar hiervoor nodig.

Hoe is biodiversiteit en voedsel, met name dierlijke producten met elkaar verweven? Als je in 2050 negen miljard mensen hebt en die willen we allemaal van gezond voedsel voorzien, welke opties zijn er dan?

De Eiwitdialoog is in opdracht vanuit het Kabinet in 2009 verkend samen met het toenmalige ministerie van VROM.

Ook andere ministeries gingen met andere klimaatthema’s aan de slag.

Een verkenning hoe het voedselsysteem en klimaat met elkaar samenhangt, was toen helemaal nieuw in Nederland.
Er is, naast duurzaam vlees en zuivel onder andere gekeken naar plantaardige opties, kweekvlees en insecten.
De voorlopige conclusie is dat een combinatie van alle opties nodig is. En daar moet ons beleid op aansluiten
Van deze verkenning en de resultaten van de uitgezette onderzoeken hebben we nu (2014!) nog profijt. Het recente WRR rapport "Naar een voedselbeleid"(okt 2014) geeft aan dat deze richtingen nog steeds actueel zijn.

Resultaten:
Dankzij de aanpak werd de Kamerbrief in 2009 gedragen en hebben de stakeholders in de samenleving dit thema opgepakt en zijn er ook zelf mee aan de slag gegaan. 


Aanbod

  • Een brede dialoog met de stakeholders in de samenleving georganiseerd rondom vlees. Meegediscussieerd hebben stakeholders van Milieudefensie tot VION en Ahold en Albron tot Meatless (een innovatieve voedselproducent).
  • Met externen is gebruik gemaakt van het 3 daagse theory U proces.
  • Dit werd verbonden aan een intern Koerszoek proces zodat buiten en binnen met elkaar verbonden konden worden. Dit project legde de basis voor het programma duurzame voedselsystemen, waar de gesignaleerde knelpunten nader uitgewerkt werden.
  • Ingezet Duurzaam door: via Agentschap.nl Organisatieadviseurs PenO: Marjolein de Lange Bureau bestuursraad, strategie. Vera Minten & Dick Koelega.

Vraag:
Nu is het tijd om de strategie te bepalen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. Dit is niet alleen in Nederlands beleid, maar tevens een heel belangrijk EU beleidsterrein.
Hoe zetten we de netwerkkennis en ervaring effectief in, in onze onderhandelingen richting de overige 27 lidstaten en de Europese commissie. Ofwel hoe verbinden we onze netwerktaken met de klassieke taken wetgeving en controleren uit het EU landbouw beleid? 

 

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden