Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Aan de slag met.... tips van Marian Hopman

 

"De toegevoegde waarde van EZ'ers in de netwerksamenleving? Synergie!"

Kern van de natuurvisie is verschil maken door aansluiting te vinden bij de energieke samenleving. N&B wil meer aansluiten bij burgerinitiatieven, bedrijven en burgers. Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.

Centraal staat de vraag : nieuwe rol overheden, hoe doe je dat en wat is de toegevoegde waarde? Kern is van buiten naar binnen werken en eigen N&B-organisatie naar en hoger plan helpen.
Mijn rol is  dit onderwerp werkende weg verder brengen. Concrete acties o.a:

  • Coördinatie Groene Tafels: mede op initiatief van diverse stakeholders, organiseert EZ deze met als doel de synergie tussen natuur en andere maatschappelijke doelen zoals gezondheid, waterveiligheid en economie te duiden, te versterken en hierin gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Resultaten lopen uiteen: van een eerste verkenning, het vormen van nieuwe coalities, het starten van pilotprojecten, tot het ondertekenen van een intentieverklaring. Met diverse sectoren zoals de gastvrijheidseconomie, de drinkwatersector, de bouw, landbouw, gezondheid en de financiële sector zijn inmiddels afspraken gemaakt. Steeds weer staat centraal: wat is het belang van groen voor deze sector en hoe kan synergie worden bereikt? De Rijksinzet is vooral gericht op faciliteren, stimuleren en beleidsagendering. Diverse departementen en directies EZ zijn betrokken. mede op initiatief van stakeholders worden gaat over synergie natuur met andere maatschappelijke doelen zoals gezondheid, water en economie.
  • MT-TC-overleg maandelijks organiseren.
  • Doel overleg is werkende weg gedachtegoed natuurvisie invulling geven. - Greenspiration-bijeenkomsten geregeld organiseren en aansprekende voorbeelden uit de praktijk podium bieden. 
  • Proeftuin Eindhoven o.a. via de case gebiedscoöperatie wordt nieuwe rol gemeente, provincie en rijk verkend en uitgewerkt. "Right to Challenge" 
  • Empowering People: DGN&R medewerkers ondersteunen burgerinitiatieven. Hoe kun je als ambtenaar toegevoegde waarde leveren. 
  • Nature meets Design: designthinkers ontwikkelen momenteel een actionkit voor organisatie-ontwikkeling  "EZ als netwerkpartner". Biomimicry 'leren van de natuur' is hierbij uitgangspunt. 
  • Inzet social media in samenwerking met het Informatiecentrum.  www.rijksnatuurvisie.nl

 

 

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden