Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Op 2 april zal ik, samen met Marie-Louise, vanuit het sprekersnetwerk van Ambtenaar 2.0 een presentatie houden bij de Sociale Verzekeringsbank. Het thema is 'werknemer 2.0', oftewel: hoe ziet de medewerker/organisatie eruit en wat heeft deze nodig om deel te kunnen nemen aan de 'web 2.0' wereld?
Ter inspiratie wil ik graag ook inzoomen op de kansen voor Open Overheid voor de SVB. Welke data heeft de SVB waar de samenleving wat aan heeft? Om de dienstverlening te verbeteren, de overheidstaken beter te kunnen uitvoeren etc.
Een snelle blik op de website leert dat de SVB zich bezighoudt met:
- AOW-pensioen
- nabestaandenuitkering
- kinderbijslag
- TOG (tegenmoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen
- PGB (persoonsgebonden budget)
- asbestregeling (regeling tegenmoetkoming asbestslachtoffers)
- remigratie
- FVP (Financiering Voortzetting Pensioenvoorziening)

Wie helpt me mee met goede ideeën? Ik zal ze verwerken in mijn presentatie op 2 april. Geef hieronder je bijdrage weer of Twitter (@Ramon1974) met hashtag #openoverheid en #SVB.

Resultaten op Twitter:

Weergaven: 113

Berichten in deze discussie

De gegevens zelf zijn natuurlijk privacy-gevoelig, maar geaggregeerde gegevens over pensioenen, remigratie, etc. zou je beschikbaar kunnen stellen om anderen mee te laten rekenen.

Je kunt ook denken aan widgets om bijv. kinderbijslag te berekenen, of de FVP (geen idee wat het is overigens).
Best een lastige vraag, de SVB doet het al best goed qua dienstverlening volgens mij, veel gegevens zijn persoonsgebonden dus niet geschikt voor hergebruik in een web 2.0 context. Denk er nog even over door :-)
Naast informatie over de diensten die de SVB aan burgers verricht kun je denken aan:
Beleidsonderzoek,
Beleidsregels,
Statistische gegevens,
Gegevensbestanden (ontdaan van privacy gevoelige informatie),
Informatie die n.a.v. een Wob-verzoek openbaar wordt gemaakt,
Antwoorden op vragen die meerdere malen in burgerbrieven zijn gesteld worden als faq gepubliceerd.
Publieke verantwoording d.m.v. documenten publiceren die inzicht geven in:
• te verrichten activiteiten (werkplan, begroting, prestatieafspraken)
• prestaties (jaarverslag, jaarrekening, accountantsverklaring, prestatiemeting, klachtenoverzicht)
• kwaliteitsinstrumenten (benchmarking, zelfevaluatie, visitatie, klanttevredenheidsonderzoek, stakeholdersdialoog)
Documenten die inzicht geven in organisatie en werkwijze (organisatieregeling, instellingsbesluiten, reglementen van orde, algemene aanwijzingen.)
Uitspraken intern klachtrecht.
Dank voor de aanvullingen alvast! Via Twitter stroom het ook binnen... Met dank aan de crowd!

RSS

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden