Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Vanochtend vond weer een Open Koffie plaats. Ik vertelde er dit keer iets over het project Open Data binnen het bredere Open Overheid (zie het blog voor een beschrijving van het project en verslag Open Koffie). Graag voeren we de conversatie en discussie over Open Data hier verder.

Ik trap af met de vraag: Welke overheidsregistratie mag volgens jou niet ontbreken als het gaat om ontsluiting met een API?

Er zijn uiteraard voorbeelden van datasets die al online zijn, maar waar je nog geen rechtstreeks toegang toe hebt behalve via de door de data-eigenaar gegeven presentatielaag.
Tijdens de Open Koffie noemde ik bijvoorbeeld de lijst van rijksgebouwen bij de RGD, het meetnet luchtkwaliteit van RIVM, wegconditie-informatie van RWS, en de kentekens bij RDW.
Daar zijn er vast meer van. Welke dataset vind jij dat niet in onze lijst mag ontbreken?

Wellicht zijn er ook overheidsregistraties die binnen jouw organisatie worden beheerd die in het geheel nog niet toegankelijk zijn gemaakt, maar die je wel graag toegankelijk zou willen zien. Welke datasets zijn dat? Welke dataset vind jij dat niet in onze lijst mag ontbreken?

Weergaven: 91

Berichten in deze discussie

Ton, had je deze inventarisatie al doorgebladerd? Daar zit ook veel in!
Hoi Ton,

Onze eigen registratie mag zeker niet ontbreken in 'de lijst' natuurlijk! ;) Het LMA doet samengevat het volgende: Wij registreren, en rapporteren over 'meldingen van afvaltransporten' die plaatsvinden binnen Nederland. Deze meldingen zijn afkomstig van organisaties die vallen binnen de reikwijdte van de Wet Milieubeheer, besluit melden. Gegevens/informatie wordt verstrekt aan provinciale, gemeentelijke en overige (politie/douane, brandweer, etc.) handhavers en toezichthouders, zowel proactief als on demand in de vorm van standaard en maatwerkrapportages.

Het vullen van het systeem wat bovenstaande faciliteert (AMICE), dat vindt sinds 2005 grotendeels plaats met behulp van .NET Webservices - een soort API dus, open communicatie. Het ontsluiten van deze gegevens kan op dit moment a) via onze portal (https://amice.lma.nl/) en b) ook via een ODBC connectie = open communicatie.

Wij willen nu dat niet alleen het melden via XML gebeurt, maar dat ook handhavers (provincies, gemeenten, politie, etc.) hun systeem (of intranet, signaleringen, nieuws, etc.) kunnen koppelen aan ons systeem m.b.v. open communicatie, ook in de vorm van een XML interface, maar dan voor handhavers. Hiermee willen wij dus transparantie en gebruiksgemak faciliteren.

Antwoord op de vraag, welke organisatie mag er niet ontbreken dus:
Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
Beheren wij een registratie die interessant is voor handhavend nederland: Ja natuurlijk!
Maken wij gebruik van open communicatie: Ja, gedeeltelijk, maar nog niet optimaal: XML en ODBC
Welke dataset mag niet ontbreken in de lijst: De Basis Bedrijven Registratie (BBR). V.a. oktober wordt deze uitgefaseerd waarna over wordt gegaan naar het Nationaal Handels Register (NHR). Deze laatste mag dus, ten overvloedde, ook niet ontbreken.

Tot slot, een vraag die ik nog wel aan 'the crowd' ;) wil stellen in het kader van dit onderwerp is: Hoe kunnen we omgaan/gaan jullie om met problematiek rondom gegevensinterpretatie van dergelijke open comunicatie? Wij lopen er nu tegenaan namelijk dat door onze (erg) open communicatie mensen allerlei vragen gaan stellen over de betekenis van bijvoorbeeld een datumveld in het systeem en dat roept dan weer discussies op.

Ik denk dat dit namelijk een effect is wat open communicatie en datapresentatie zonder semantische laag teweeg kan brengen waardoor kennis en vaardigheden zullen moeten worden herijkt van functionarissen. Hebben jullie daar al ervaring mee?
Jord, goede vraag. Ik zou zeggen, stel 'm gewoon als apart discussiepunt (met een beetje uitleg). Zie rechtsboven, klik op 'Een discussie toevoegen'.
..dat beetje uitleg is wat meer geworden.. *ahum*
Hallo LameBrane,

Je slaat, lijkt mij, de spijker precies op zijn kop. De semantische laag lijkt mij onmisbaar. En wie bepaalt die semantische laag? Wat zijn gemeenschappelijke uitgangspunten? Hoe voorkomen we wildgroei dat iedereen zijn eigen definities gaat bepalen wat het in een later stadium (vrijwel) onmogelijk maakt om gegevens en kennis te integreren? Vragen te over.

Op 9 oktober is daar een aanzet gegeven via de unconference Open Overheid.
Naar aanleiding daarvan het ik de uitkomsten gezet in http://ambtenaar20.wikiation.nl
Dit is verre van compleet, verre van volledig en verre van juist. Maar het is een aanzet.

Dit is een aanbod van mij aan ambtenaar 2.0 De vraag is, wie wil dit trekken? Wie wil eenheid in de verscheidenheid brengen? Wie wil, gezamenlijk met de deelnemers aan ambtenaar 2.0 een standaard neer zetten voor de Open overheid?
Wired heeft een wiki geopend om een inventarisatie te maken van overheidsinformatie in de VS. De naampjes zullen verschillen, maar de verzameling van informatie kent vast overlap met de Nederlandse verzamelwoede ;-)
In Nederland is er ook een wiki.

RSS

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden