Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Het initiatief van Ton Zijlstra krijgt momenteel volop aandacht. Een van de doelen van zijn onderzoek is om een netwerk te bouwen van mensen die al actief met Open Overheid bezigzijn. Ik ben dan ook benieuwd wie, binnen de eigen organisatie, al actief hiermee bezig is. Hoe ben je de discussie gestart? Wie zijn je partners? Waar zit de tegenstand en hoe ga je daar mee om?

Ik probeer zelf interdepartementaal het vuur aan te wakkeren. En dat probeer ik ook binnen mijn eigen organisatie, het Ministerie van LNV. Middels een Wiki op Rijksweb ben ik met een aantal collega's potentiële bronnen aan het verzamelen. Om daarna het gesprek aan te gaan met de eigenaren van de informatie. Het eerste waar je dan tegenaan loopt is: Hoe vind je de beste bronnen en hoe weet je of er iemand (buiten de organisatie) op die informatie zit te wachten? Dat bepaalt immers de 'sense of urgency' waarmee je data kunt publiceren en geeft direct richting aan het format etc. Voorlopig varen we op ons eigen beoordelingsvermogen. Hoe los je dit op? Overlaten aan de 'crowd'? Ik hoor graag jullie reflectie en ervaringen!

Weergaven: 79

Berichten in deze discussie

Ramon, ik wil vooral ingaan op je laatste vraag. Heel belangrijk of effectief en efficient te kunnen werken. En eigenlijk is het ook heel makkelijk. Laat de gebruiker (bezoeker) zelf aangegeven wat deze belangrijk vindt.
De gebruiker kan via een soort Forum de aan de bezoekers vragen. Een standaard wiki ondersteund dit helaas nauwelijks. Kun je misschien iets meer over die wiki binnen LNV vertellen?
Bernard,
De wiki waarover ik sprak is de RijksWiki en die heeft vooral een interne functie. Met collega's buig ik me op die manier over de 'aanbodkant' van de data. Om de vraagkant in beeld te hebben, heb je interactie met burgers, bedrijfsleven etc. nodig. Daarbij denk ik inderdaad meer aan een forum (naast fysieke interactie). Zo'n forum zou uitstekend passen bij het initiatief om Showusabetterway naar Nederland te halen.
Het kabinet heeft besloten dat ministeries in 2010 minimaal 10% van de nieuwe wetgeving dienen te crowdsourcen, meer daarover in de eerste SocialStrategyTalk in mei j.l. Project van de gezamenlijke directies Wetgeving van 13 ministeries.
T.a.v. hoe je weet of er iemand op die informatie zit te wachten, enkele gedachten.
Vraag is er zowel expliciet als impliciet. Expliciet wanneer iemand het uit zichzelf aangeeft. Wellicht kom je mensen tegen die je vragen 'weet jij of er zoiets is als...'. Schrijf op wie het vroeg en wat de vraag was.

Impliciete vragen zijn wat lastiger, daar moet je meer pro-actief naar op zoek. Ik ben zelf bijvoorbeeld erg geinteresseerd in hoe mensen hun persoonlijke werkroutines vormgeven en wat daarin te verbeteren valt. Ik vraag zelf vaak expliciet hoe mensenwerken, maar dat geeft je alleen de status quo. Omdat veel mensen namelijk niet goed op de hoogte zijn van mogelijkheden. 'Ik wist niet eens dat je Outlook aan je eigen wensen kunt aanpassen', dat soort dingen. Actief voorbeelden geven van hoe het ook kan is dan nodig om de vraagarticulatie op gang te brengen. Vandaar dat in ons onderzoek voorbeelden ook worden verzameld om mensen op ideeen te brengen, om latente vraag zichtbaarder te maken. Naast dat we expliciete vragen van bijv. ontwikkelaars inventariseren.

In het algemeen: heb een open oor/oog voor verhalen en (latente) vragen, en schrijf op wat je tegenkomt. Zodat je concrete voorbeelden kunt geven als je gevraagd wordt te beargumenteren dat er behoefte aan iets is. Zie het als permanent kwalitatief onderzoek, of zelfs marktonderzoek :)

Vergeet bovendien niet dat je eigen beoordelingsvermogen een belangrijke factor is. Jij hebt inzicht in waar data voor gebruikt zou kunnen worden. Je bent bovendien zelf ook burger, met je eigen vragen en behoeften. In de marketing kom ik vaak marketeers tegen die vergeten zijn dat ze zelf ook consument zijn. Door hen te vragen vanuit hun rol als consument te denken verander je de gesprekken dan al flink (en komen ze er soms achter hoe vervelend ze het vinden om als 'consument' bestempeld te worden, passief, keel open, consumeren maar).
Binnen OCW is Andre Herbrink de trekker. En in antwoord op je vraag.
Wij hebben een tweetal workshops georganiseerd met markt/veldpartijen.
Daaruit bleek dat er een grote behoefte is en men veel kan gebruiken. Meer dan je zelf in eerste instantie denkt.
Om de crowd te activeren hebben we een prijsvraag uitgeschreven. Doel is om goede ideeen te belonen, maar bovenal een 'marktplaats' in te richten waar vragers en aanbieders bij elkaar kunnen komen.

Er wordt natuurlijk al het eea bij de overheid aan informatie opgevraagd: via een wob-verzoek, via informatievragen, via gerichte aanvragen van datasets bij uitvoeringsorganisaties. Opvallend is dat we een slecht beeld hebben van de externe informatievragen. Een compleet beeld van de bestaande vraag hebben we niet, laat staan de potientele vraag. Maar goede uitgangspunten zijn volgens mij:
1. maak iedere vraag transparant beschikbaar via een site/zoekmachine/rss feed en whatever.. als de buitenwereld er maar makkelijk toegang naar heeft
2. zorg ervoor dat eenmalige beantwoording wordt omgezet in publieke beschikbaarstelling door de info/data direct voor andere vragers beschikbaar te maken

zo werk je langzaam naar meer openheid toe..

RSS

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden