Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Alle blog-berichten (2,071)

Wie neemt het stokje over?

Na 11 jaar, 300 blogjes, 8.354 tweetjes, vele publicaties in allerlei media en diverse persoonlijke optredens is het mooi geweest. Ik geef de I AMbtenaar pijp aan Maarten iemand anders. Wat ooit begon als een gimmick op wijlen Hyves…

Doorgaan

Toegevoegd door I ambtenaar op 27 December 2017 op 10.23 — Geen reacties

Ontwikkeling in Ambtenaar 2.0 Dagen

Voor de achtste keer organiseren we de Ambtenaar 2.0 Dag met dit netwerk. De workshops worden door jullie ingebracht en al cocreërend maken we samen het programma. 

Bij een afstemmingskoffie keken we of er een rode draad te ontdekken is in het workshopaanbod. Er is een duidelijke verschuiving te zien. We begonnen acht jaar geleden met vooral veel praktische workshops: how to Twitter, linkedin, youtube. Social media maakt dat overheidsinstellingen anders gaan werken: meer open in…

Doorgaan

Toegevoegd door Marie Louise Borsje op 23 November 2017 op 11.54 — Geen reacties

Gemeenten te afwachtend bij oplossen problemen zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk

Veel gemeenten hebben het herkennen, oplossen of voorkomen van problemen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk niet op orde. Burgers weten onvoldoende waar, wanneer en hoe zij hun problemen kunnen melden. Dit schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn onderzoeksrapport 'Terug aan tafel, samen de klacht oplossen'. Hij vindt dat…

Doorgaan

Toegevoegd door Erwin van Dijke op 3 Maart 2017 op 8.47 — Geen reacties

Op weg naar een TIP-burgerpanel in elke gemeente

Op dit moment staat de teller op 25 TIP-burgerpanels.Verschillende gemeenten tonen interesse voor een burgerpanel opgezet door de gemeenschap zelf. Hiermee wordt de driehoek van democratie gerespecteerd.Interessant.Lees hieronder hoe je zelf een burgerpanel… Doorgaan

Toegevoegd door Martijn Hulsen op 28 Februari 2017 op 16.18 — 2 commentaren

Loyaal aan het gezag. Hoelang nog?

Van politieambtenaren wordt veel verwacht en geëist, heel erg veel zelfs.

Maar wat het meeste geëist wordt, is loyaliteit aan het openbaar gezag, aan de Korpsleiding en natuurlijk aan de wet. Toch merk ik dat de loyaliteit steeds meer scheurtjes begint te vertonen, vooral onder de politiemedewerkers die dagelijks lijfelijk worden geconfronteerd met de waan van de dag. De nooddienst heeft prioriteit 1. Wanneer 112 wordt gebeld moet politie ter plekke gaan. Als er dan een gevaarlijke…

Doorgaan

Toegevoegd door Jacques Smeets op 20 Februari 2017 op 18.56 — Geen reacties

Ombudsman: verbeter klachtbehandeling over buitengewoon opsporingsambtenaren

De Nationale ombudsman vindt dat werkgevers die buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in dienst hebben de klachtbehandeling beter moeten regelen en daarin de burger centraal moeten stellen. Burgers die klachten hebben over boa's, weten vaak niet dat of waar ze een klacht kunnen indienen. De organisaties missen daardoor kansen om te leren van klachten. De ombudsman schrijft dit in zijn…

Doorgaan

Toegevoegd door Erwin van Dijke op 17 Februari 2017 op 9.20 — Geen reacties

Flexibele arbeid in lastige tijden

Dit artikel is ervoor bedoeld prospects in dit netwerk een idee te geven van de praktijk van een zelfstandig ondernemer in de wereld van de (ambtelijke) ondersteuning van het (openbaar) bestuur. Het gaat in dit artikel om de vraag wat flexibel werk in de praktijk kan zijn. Wat een kleine zelfstandig ondernemer (kzo) kan doen voor een grote organisatie (ook van de overheid), kan hij doen voor elke grote complexe organisatie. Ook daarmee draagt hij bij aan de flexibilisering van…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 15 Februari 2017 op 16.57 — Geen reacties

De M van HRM

Voor het vakgebied van de Human Resource Management (HRM) betekent Duurzame Inzetbaarheid (DI) dat de M in de komende jaren meer zal staan voor ‘Maintenance’ dan voor ‘Management’. Onderhoud van kwalificaties wordt steeds meer de essentie van het HR vak.

Succesvolle bedrijven zorgen dat  de…

Doorgaan

Toegevoegd door Jo Buuts op 13 Februari 2017 op 10.53 — Geen reacties

Hoe gebruik jij storytelling voor jouw werk?

HOE GEBRUIK JE STORYTELLING VOOR JOUW WERK? 

Vraag jij je wel eens af hoe je storytelling zou kunnen inzetten in jouw beleidspresentatie? Moet je dan de hele notitie vertalen in een 'spannende story'?

Gelukkig niet, want daar zit niemand op te wachten! Het gaat er om dat je jouw verhaal zo kunt brengen dat je jouw publiek echt raakt. En dat gebeurt alleen als je contact maakt, een verbinding tot stand brengt. Zodat je het belang van jouw boodschap tussen de oren van jouw…

Doorgaan

Toegevoegd door Marjolein Diks op 12 Januari 2017 op 8.52 — Geen reacties

Als je haast hebt maak dan een omweg

En ineens is het weer Kerst

Terwijl ik in de veronderstelling leef dat Kerst net achter de rug is zie ik mensen alweer in de weer met kerstversiering en worden de dagen korter. Vandaag is de kortste dag, dus vanaf morgen worden de dagen weer langer, ik kan niet wachten. Afgelopen Kerst schreef ik een blog over het vlinder effect (blog). Het stormachtig effect wat je ondervindt als aan de andere…

Doorgaan

Toegevoegd door Rolf Scheerder op 21 December 2016 op 23.00 — Geen reacties

8 tips voor behoorlijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman geeft 8 tips aan schuldhulpverleners voor behoorlijke schuldhulp. Aanleiding is zijn onderzoek naar de schuldhulpverlening door Stadsbank Oost Nederland aan een vrouw waaruit een aantal verbeterpunten naar voren kwamen. Zo duurde het lang voordat haar schuldregeling tot stand kwam, was het verloop van het traject haar onduidelijk en werd zij…

Doorgaan

Toegevoegd door Erwin van Dijke op 19 December 2016 op 13.30 — Geen reacties

SVB moet AOW'ers in buitenland informeren over verhoging AOW-leeftijd

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet mensen die in het buitenland wonen en in de toekomst recht hebben op AOW, informeren over de verhoging van de AOW-leeftijd. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na onderzoek. De SVB gaat er nu van uit dat deze groep zichzelf op de hoogte houdt van wat er in Nederland op dit gebied speelt. Dat blijkt niet altijd het geval, waardoor mensen die in het buitenland wonen zich niet kunnen voorbereiden op de financiële gevolgen. Lees …

Doorgaan

Toegevoegd door Erwin van Dijke op 13 December 2016 op 10.58 — Geen reacties

Gemeente Utrecht informeert niet eenduidig en begrijpelijk over gewijzigde regelgeving Wmo

Vrouw krijgt huishoudelijke hulp via de gemeente. Ze wordt gekort op haar uren huishoudelijke hulp als gevolg herindicatie en gewijzigde regelgeving van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente bevestigt de vrouw dat ze in aanmerking komt voor een subsidieregeling ('Van Rijnpotje') en verwijst haar naar de zorgaanbieder. De vrouw raakt in verwarring als ze van de gemeente een algemene brief over het gewijzigde beleid ontvangt. Hier gaan ze niet in op de contacten die de vrouw…

Doorgaan

Toegevoegd door Erwin van Dijke op 6 December 2016 op 9.08 — Geen reacties

Werken vanuit de bedoeling

Werken vanuit de bedoeling is werken vanuit de hogere doelen van de organisatie, dat waar het in de kern om gaat. Deze doelen worden ondersteund door de waarden van de organisatie. Waarden vormen de idealen die mensen nastreven. Zij hebben emotionele lading en vertegenwoordigen ‘dat waar wij voor gaan’.

Het adapteren van de waarden van een organisatie is geen vanzelfsprekendheid, dit verlangt dat wij de verbinding leggen tussen de gekozen waarden en het hogere doel. Dit…

Doorgaan

Toegevoegd door Rolf Scheerder op 18 November 2016 op 14.59 — Geen reacties

Leerpunt bij projecten: De kwaliteit van de aanpak verbeteren en meer reflecteren

OVERHEID EVALUEERT ICT-PROJECTEN ONVOLDOENDE’

14 november 2016

Binnen de overheid worden veel ict-projecten onvoldoende geëvalueerd. Dit ontneemt de kans om te leren en te verbeteren. Dat concludeert promovendus drs. Wouter Bronsgeest van de Universiteit Twente in zijn proefschrift. Hij pleit ervoor om vaker te evalueren en te reflecteren en voor een scherper geformuleerde vraag- en…

Doorgaan

Toegevoegd door Rolf Scheerder op 18 November 2016 op 14.40 — Geen reacties

Ombudsman onderzoekt klachtbehandeling buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)

De Nationale ombudsman is een onderzoek begonnen naar klachten over buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), zoals stadswachten, treinconducteurs en boswachters. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het optreden van boa's in veel gevallen professionalisering behoeft.  Dit gaat vooral over de communicatie­ve vaardigheden met de…

Doorgaan

Toegevoegd door Erwin van Dijke op 15 November 2016 op 13.17 — Geen reacties

Koudwatervrees voor geluidsopnamen

Overheidsinstanties moeten het gesprek aangaan als burgers geluidsopnamen van een gesprek willen maken. Dit blijkt uit het zogeheten 'terugblikonderzoek' van de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen. Hierin is onderzocht of en hoe overheidsinstanties uitvoering hebben gegeven aan de in 2014 gepubliceerde spelregels voor het maken van geluidsopnamen. De ombudsman moedigt…

Doorgaan

Toegevoegd door Erwin van Dijke op 14 November 2016 op 9.59 — Geen reacties

OM en CJIB moeten slachtoffers proactief informeren bij vertraging inning schadevergoeding

Onderzoek uit eigen beweging naar de informatieverstrekking door het OM en het CJIB over vertraging bij de uitvoering van de schadevergoedingsmaatregel. Door een technisch probleem komen vonnissen vanuit het OM niet aan bij het CJIB. Een grote groep slachtoffers die recht hebben op schadevergoeding zijn niet op een behoorlijke wijze hierover geïnformeerd. De Nationale ombudsman vindt dat er onvoldoende oog is voor de slachtoffers. Hij vraagt de minister om een concrete werkwijze te…

Doorgaan

Toegevoegd door Erwin van Dijke op 4 November 2016 op 11.10 — Geen reacties

Nationale ombudsman: Niemand uitsluiten van inschrijving bij gemeente

Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman, zegt in zijn rapport ''Een mens leeft, een systeem niet', dat iedere burger zich moet kunnen inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Samenvatting:

Te veel burgers zoals daklozen, wereldreizigers of mensen in een tijdelijke noodsituatie, komen in de problemen…

Doorgaan

Toegevoegd door Erwin van Dijke op 1 November 2016 op 11.32 — Geen reacties

Tip-experiment burgerpanel zoekt gemeenten

Recent heeft het TIP-burgerpanel meegedaan met de Democratic Challenge. Een geweldig evenement in Haarlemmermeer.

Daar kregen we het advies om het initiatief breed uit te zetten. Letterlijk werd gezegd: 'Spread the news'. 

Op dit moment hebben we 18 tip-burgerpanels lopen bij 18 verschillende gemeenten. Dit aantal verdubbelt volgend jaar.Het doel is om in 2030 in alle gemeenten een TIP-panel te hebben lopen. Dit betekent dat…

Doorgaan

Toegevoegd door Martijn Hulsen op 24 Oktober 2016 op 19.00 — Geen reacties

Maandarchieven

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden