Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Blogteksten Op Hoofdpagina (225)

Medewerker Financiën lekt interne online discussie naar de pers

Interne online platformen als Yammer en Pleio maken het gemakkelijk om kennis uit te wisselen en organisatiebreed discussies te voeren. Ze kunnen enorm krachtig zijn voor een organisatie en de samenwerking. Maar er schuilt ook een risico in: informele (?) interne discussies worden op schrift vastgelegd en zijn daardoor een gemakkelijk te kopiëren en lekken. Dat lijkt nu gebeurd te zijn bij het ministerie van Financiën.

 

Lees …

Doorgaan

Toegevoegd door Davied op 24 April 2013 op 21.30 — 2 commentaren

Lappendeken Noord Nederland: kan dat nu niet makkelijker met ICT?

Dat gemeenten zelden echt zelfstandig taken uitvoeren mag geen verrassing zijn. De gemiddelde gemeente heeft zo’n 15 samenwerkingen met andere gemeenten. De lappendeken aan samenwerkingen in Noord Nederland wordt inzichtelijk gemaakt op www.samenwerkingdigitaal.nl.

Samen met Rens Meijkamp (Renson Consultancy) heeft het lectoraat i-Thorbecke van NHL Hogeschool de samenwerking tussen de 67 gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe in…

Doorgaan

Toegevoegd door Avelien Haan-Kamminga op 20 April 2013 op 0.12 — 3 commentaren

En wat doen we na 'Cohen'?

Op 8 maart 2013 presenteerde de commissie 'Cohen' de uitkomsten van het onderzoek naar de 'facebook rellen' op 21 september 2012. De commissie beveelt onder meer aan onderzoek te doen naar strategieën voor overheden om social media in te zetten bij ongewenst gedrag. In mijn blog 'De invloed van social media tijdens de Slag om Haren' dat ik 4 dagen na ProjectX…

Doorgaan

Toegevoegd door Gilbert Sewnandan op 31 Maart 2013 op 22.53 — 10 commentaren

Flexibele inzet van ambtenaren

Beste mensen,

Hieronder vinden jullie een concept-artikel van Davied van Berlo en mij over de flexibele inzet van ambtenaren. WE laten zien op welke manieren de interne mobiliteit van ambtenaren - mobiliteit binnen de overheid - kan worden vergroot en welke haken en ogen daaraan kleven. Een kritisch opbouwende analyse.

Dit stuk zal worden geplaatst in het blad Bestuurswetenschappen. Het stuk is gebaseerd op een analyse van debatten op het…

Doorgaan

Toegevoegd door Albert Meijer op 3 April 2013 op 14.55 — 2 commentaren

Ruwe schets charter innovatieve overheid

CONCEPT: SCHRIJF MEE CHARTER INNOVATIEVE OVERHEID!

 

Het eerste concept voor een charter innovatieve overheid is geplaatst. We roepen iedereen op:
  • mee te schrijven
  • commentaar te…
Doorgaan

Toegevoegd door Jan Hof op 3 April 2013 op 15.05 — Geen reacties

Verslag iSamenleving 2030 14 februari 2012 | toekomstscenario's

Op 14 februari 2013 vond de bijeenkomst iSamenleving 2030 plaats in het EYE Filmmuseum te Amsterdam. Netwerk Democratie organiseerde deze bijeenkomst in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninksrijksrelatiesAanleiding voor de bijeenkomst is dat er een fundamentele verandering in de samenleving plaatsvindt. We worden een iSamenleving; een samenleving waarin nieuwe informatietechnologie in toenemende mate bepaalt hoe mensen elkaar vinden, ideeën uitwisselen en…

Doorgaan

Toegevoegd door Mieke van Heesewijk op 3 April 2013 op 15.12 — Geen reacties

De openbare, zelfsturende en ondernemende ambtenaar

Hoe ziet de ambtenaar van de toekomst eruit? Ambtenaren staan aan de vooravond van enkele enorme veranderingen. Uit alle discussies over de vernieuwing van de overheid haal ik drie lijnen die direct van invloed zijn op de positie en het functioneren van ambtenaren. Deze drie discussies…

Doorgaan

Toegevoegd door Davied op 3 April 2013 op 15.24 — Geen reacties

Dilemma's voor een netwerkende overheid

Als we als overheid deel willen nemen aan de netwerksamenleving, dan moeten we intern ook meer als netwerkorganisatie gaan werken. We moeten niet alleen naar buiten kijken, ook binnen is werk aan de winkel. Dat wordt de grootste uitdaging voor de overheid: hoe veranderen we de overheid van een verticale in een horizontale organisatie?

De NSOB (Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur)…

Doorgaan

Toegevoegd door Davied op 29 Maart 2013 op 12.30 — Geen reacties

Het effect van sociale media op de zelfredzaamheid na een crisis

In Januari 2011 kreeg Queensland (Australië) te maken met overstromingen van, in de woorden van premier  Anna Bligh, “Bijbelse proporties”. Ook hoofdstad Brisbane kwam voor een groot deel onder water te staan. Dat was onverwacht, toch werd er adequaat gereageerd;  er vielen ‘slechts’ 32 dodelijke slachtoffers in heel Queensland. Er was weliswaar veel materiële schade, maar daar lieten de Queenslanders zich niet door uit het veld slaan. De berichten in de wereldpers  verhaalden vooral over…

Doorgaan

Toegevoegd door Danielle Jansen op 13 Maart 2013 op 16.54 — Geen reacties

Boekbespreking: Public Administration in the Information Age: Revisited

Aan de “vooravond” van het parlementair onderzoek naar het falen van ICT-projecten binnen de overheid was de uitnodiging om een boek over overheid, ICT en innovatie moeilijk af te slaan. “Publication Administration in the Information Age: Revisited” (hierna Revisited) wil 15 jaar…

Doorgaan

Toegevoegd door Jan Stedehouder op 16 November 2012 op 10.30 — Geen reacties

De invloed van social media tijdens de Slag om Haren

Op vrijdag 21 september 2012 heb ik 'ProjectX Haren' vanuit het gemeentehuis Haren meegemaakt. Ter ondersteuning van de collega voorlichters van de gemeente Haren heb ik onder meer de sociale media gemonitord en twitter ingezet in de communicatie namens de gemeente Haren. Wat begon als het 'Facebook feestje' liep helaas uit op forse rellen. Deze blogpost is mijn persoonlijke opvatting en ervaring tijdens 12 uur voorlichting ter plaatse. De evaluatie van de communicatie - waaronder de rol…

Doorgaan

Toegevoegd door Gilbert Sewnandan op 25 September 2012 op 0.00 — 5 commentaren

Ambtenaar moet meer zelf gaan doen

De VVD vindt dat de overheid ‘minstens een kwart minder’ externen moet inhuren, de SP wil dat  ook gemeenten en provincies de inhuur van externen gaan beperken tot 10 procent.  De PvdA pleit voor een doelmatigheidstoets bij het uitbesteden van taken aan de markt. 

De externe dienstverleners van de overheid moeten het flink ontgelden in de verkiezingsprogramma’s. De normen voor het inhuren van externen door het Rijk werden eerder al behoorlijk aangescherpt, maar VVD, SP en PvdA…

Doorgaan

Toegevoegd door Chris van de Wetering op 4 September 2012 op 10.29 — Geen reacties

Hoe ziet de perfecte gemeente site eruit?

Met bovenstaande vraag zijn wij begonnen aan 1 van de meest ambitieuze projecten die er de afgelopen tijd zijn geweest op het gebied van overheidswebsites.

Om deze vraag te beantwoorden gaan wij namelijk het verkeer bundelen van alle gemeenten door middel van hun Google Analytics data. Door hieruit analyses te draaien hopen we interessante antwoorden te krijgen. Denk aan de antwoorden op de volgende vragen:

Wat hoort sowieso op de homepage?

Hoe zoeken burgers op hun…

Doorgaan

Toegevoegd door Rick Koopman op 28 Augustus 2012 op 10.26 — 3 commentaren

Lastige in de weg zittende regels (en oplossingen) gezocht

Namens het Ministerie van BZK en de ambtenarenbonden zijn we op zoek naar wat jou het meest beperkt in je werk.  We willen graag met jou onderzoeken of we deze beperkingen weg kunnen nemen om zo je dagelijkse werk makkelijker te maken.Het Ministerie van BZK en de ambtenarenbonden bieden de mogelijkheid om in gezamenlijke pilots op zoek te gaan naar meer ruimte voor professionals bij de overheid. Zo’n pilot kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld:·       het…

Doorgaan

Toegevoegd door Rense Bos op 27 Juli 2012 op 14.59 — Geen reacties

Over samenwerking, cocreatie en zwermen

Internet maakt nieuwe vormen van samenwerking mogelijk, maar we zijn nog aan het ontdekken wat de nieuwe werkwijze wordt en welke spelregels daarbij horen. In deze blog wil ik een denkraam neerzetten voor de werking van online samenwerking, cocreatie en zwermen. Aan de hand daarvan en enkele voorbeelden probeer ik inzicht te geven in het functioneren van netwerken en de betekenis daarvan voor het werk van de overheid.

 

Samenwerking =…

Doorgaan

Toegevoegd door Davied op 6 Juli 2012 op 9.23 — 1 commentaar

DUO: “Als wij niet alsnog winnen, dan Groningen maar”

De verkiezing Overheidsorganisatie 2.0 van het jaar kent naast winnaars ook runners-up. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bijvoorbeeld, die in 2011 de poedelprijs won. Dat is een prijs die je organisatie ook echt wat oplevert: DUO kreeg een workshop 2.0 aangeboden. Henk Bakker, initiatiefnemer van de deelname van DUO aan de verkiezingen in 2011:

 

“We deden mee…

Doorgaan

Toegevoegd door Brigit Hoomans op 13 Juni 2012 op 12.30 — Geen reacties

Hoe laten we burgers participeren via sociale of nieuwe media?

Hoe laten we burgers participeren via sociale of nieuwe media? Samen op zoek naar tools, trics en omgaan met weerbarstige collega's. 

 

Deze vraag staat centraal op 21 juni. We organiseren dan een Open Space bijeenkomst waarin we elkaar de ruimte willen geven deze vraag aan te scherpen en in diverse samenstellingen te beantwoorden.

En daarvoor zijn we op zoek naar de Don Quichots binnen gemeenteland, de vastlopers die willen ontdekken hoe ze zich los kunnen worstelen en de…

Doorgaan

Toegevoegd door Minouche op 12 Juni 2012 op 16.38 — 2 commentaren

Start tweede onderzoek gebruik social media door gemeenten in Nederland

In september 2011 is de eerste editie van mijn onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland, “Alleen aanwezig zijn op social media is niet genoeg”, gepubliceerd (wil je het nog eens lezen: het is te downloaden vanaf mijn website: www.david-kok.nl). Van de 291 gemeenten die vorig jaar meewerkten aan het onderzoek (69%)…

Doorgaan

Toegevoegd door David Kok op 7 Juni 2012 op 21.37 — Geen reacties

BYOD - Overzichtsartikel

Beste mensen,

 

Hieronder vinden jullie wederom een tekst die bedoeld is voor publicatie in het blad Bestuurswetenschappen. Als voorbereiding op de BYOD-dag komende vrijdag, een artikel van ons over Bring Your Own Device. Reacties zijn zeer welkom en worden - met vermelding - gebruikt om het stuk aan te scherpen voorafgaand aan publicatie in Bestuurswetenschappen.

 

Groet en…

Doorgaan

Toegevoegd door Albert Meijer op 4 Juni 2012 op 15.00 — 10 commentaren

Landmacht 2.0 dag - Social Media en Defensie

Vrijdag 25 mei 2012 was het dan zover de Landmacht 2.0 dag (#kl20dag) zou om 1000uur van start gaan op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Rond half tien liep de vergaderlocatie al aardig vol en kwamen op het grote scherm al de nodige tweets langs. Om de daad dan maar bij het woord te voegen heb ik ook nog even snel een twitter-account aangemaakt (@denise_staal). De vertegenwoordiging was hoofdzakelijk KL, ondanks dat er nadruk was gelegd op het feit…
Doorgaan

Toegevoegd door Denise Staal op 29 Mei 2012 op 20.30 — 6 commentaren

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden