Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

De blog van Geertjan Benus (56)

Flexibele arbeid in lastige tijden

Dit artikel is ervoor bedoeld prospects in dit netwerk een idee te geven van de praktijk van een zelfstandig ondernemer in de wereld van de (ambtelijke) ondersteuning van het (openbaar) bestuur. Het gaat in dit artikel om de vraag wat flexibel werk in de praktijk kan zijn. Wat een kleine zelfstandig ondernemer (kzo) kan doen voor een grote organisatie (ook van de overheid), kan hij doen voor elke grote complexe organisatie. Ook daarmee draagt hij bij aan de flexibilisering van…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 15 Februari 2017 op 16.57 — Geen reacties

De bedrijfsvoering van een zzp-er, leverancier aan de overheid

Op Prinsjesdag deze blog publiceren, leek mij in de huidige stand van zaken eerder een daad vanuit een zucht naar structuur dan een daad van wanhoop en verzet.

De toepassing van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in de praktijk, levert in mijn beleving in de bedrijfsvoering verontrustende resultaten op: instellingen van de overheid die de wet in het leven heeft geroepen, onttrekken zich aan de wet door de standaard overeenkomsten van opdracht van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 20 September 2016 op 10.30 — Geen reacties

Veilig bij onze transparante overheid

Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een “raamcontract”. Notutekst heeft een raamcontract in de wacht gesleept.

Altijd enorm opgezien tegen organisaties die een dergelijk contract hadden met de overheid. Met enkel een raamcontract, weet ik nu, ben je er nog niet. Mijn opdrachtgever stelt via dat contract slechts voorwaarden aan mijn functioneren en stelt daarmee het kader.

Niet dat je met een dergelijk raamcontract per definitie zicht hebt op meer. Het is…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 18 Juli 2016 op 18.33 — Geen reacties

Berichten uit de samenleving deel 4, voor de HRM-professional in dit Ambtenaar 2.0 netwerk: Loopbanen. Oratie van prof. dr. Judith H. Semeijn

Na ruime ervaring in het ambtenarennetwerk ben ik erg gemotiveerd om dit verslag van deze oratie in dit netwerk te publiceren. Ik denk dat het goed is dat werkenden (werknemers en zzp-ers) bij de overheid de ruimte krijgen hun talenten te laten zien. Niet om op afstand “bewonderd” te worden en weggezet als rariteit, maar om van dichtbij kansen te krijgen zich verder te ontwikkelen tot op zijn minst een gewaardeerde “vennoot van de overheid” met een zelf gecreëerde…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 12 Juni 2016 op 18.30 — Geen reacties

Autoriteit

Boekbespreking

“Autoriteit” geschreven door Paul Verhaeghe

De auteur schrijft onder meer voor De Bezige Bij

Met mijn ouder worden, zie ik steeds jongere types die het gezag van Nederland vertegenwoordigen. Ik betrap me dan soms op vooroordelen en heb moeite om ze te zien als gezagsdragers. Ze hebben wel autoriteit, want ze zitten bijvoorbeeld in het kabinet. Dat betekent dan dat aan hen autoriteit…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 20 September 2015 op 21.30 — Geen reacties

De verslaglegging van het lokaal bestuur

Als zzp-er stoelt mijn betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de organisatie voor het lokaal bestuur op het feit dat ik een staatsburger ben en dat ik in een gemeente woon. Uit dien hoofde en vanuit mijn ervaring als verslaglegger bij een lokaal bestuur, schrijf ik dit artikel. 

Daar waar de verslaglegging wettelijk is…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 1 September 2015 op 16.00 — Geen reacties

De waarde van balans binnen de overheid voor zzp-notulisten

Met een zeker gevoel voor understatement kan ik zeggen dat Professor Brenninkmeijer niet enthousiast is over het functioneren van de Nederlandse rechtsstaat. Bijna dagelijks dienen zich voorbeelden daarvan aan in de media. Vandaag las ik in Trouw een artikel in verband met plannen van minister Schippers met het medisch beroepsgeheim, waartegen Martin Buijsen zich verzet. De heer Buijsen is hoogleraar Recht en Gezondheid aan de Erasmusuniversiteit.…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 20 Juli 2015 op 17.30 — 7 commentaren

Berichten uit de samenleving, deel 1, vervolg, Uitspraak in de Urgendazaak

Vandaag deed de rechter uitspraak in de Urgendazaak. 

Urgenda tegen de Staat der Nederlanden.

Deze uitspraak is op video gezet. Die geef ik graag hierbij door: 

Uitspraak in de Urgendazaak

Hier staat het integrale vonnis

Toegevoegd door Geertjan Benus op 24 Juni 2015 op 13.30 — Geen reacties

Berichten uit de samenleving deel 3: De netwerksamenleving en de tegenkracht

Beide onderwerpen van deze titel van dit artikel zijn hot. Tegenwoordig zijn er experts netwerksamenleving. Wat zal de meest in het oog springende vaardigheid zijn van een dergelijke expert? De populatie van Ambtenaar 2.0 kan het vragen aan zijn expert op dat gebied: Davied van Berlo. Eelke Blokker waarschuwde in…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 11 Juni 2015 op 16.00 — 9 commentaren

Het Festival “Doe Open” in Pakhuis De Zwijger op 18 mei 2015

We kwamen overal vandaan. Ik (uit Utrecht) deelde mijn lunch met de dochter van één van de inspiratoren (uit Groningen). Zij was als “mascotte” (haar woorden) meegekomen en zij gaf mijn lunch zin en betekenis met een gezellig gesprek.

In Groningen liggen de data in de gruzels van het vastgoed voor het oprapen. In de inspiratiedouche in de ochtend zag ik die data op kaart getoond. De feiten zichtbaar gemaakt. Erg overzichtelijk. “Er gaat niets boven Groningen”,…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 19 Mei 2015 op 18.00 — Geen reacties

Wat vrijheid is voor een zelfstandig professional

Niet dat ik gevraagd ben door Ambtenaar 2.0. Toch wil ik in dit tijdsgewricht met velen die terugdenken aan wat vroeger was en wat zich niet moet gaan herhalen, nu deze inbreng leveren. Dat ik niet gevraagd ben, maakt mijn vrijheid groter. Althans, mijn gevoel vrij te zijn.

Wanneer je doorleest, is het niet vanzelfsprekend dat ik jou een plezier zal doen met wat ik schrijf. Dat ik mensen een plezier doe is ook niet vanzelfsprekend. Ik omschrijf…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 2 Mei 2015 op 18.00 — Geen reacties

Berichten uit de samenleving vervolg deel 2: Stresstest van de Nederlandse rechtsstaat

In dit verslag zijn elementen aan de tekst van de oratie toegevoegd op basis van eigen onderzoek, gebruik makend van "open data". 

1 juli 2014 was hij benoemd tot hoogleraar. 20 april 2015 aanvaardde hoogleraar dr. Alex Brenninkmeijer officieel zijn ambt met diens oratie “Stresstest van de Nederlandse rechtsstaat”. Helaas moest de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit verstek laten…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 21 April 2015 op 11.30 — Geen reacties

Berichten uit de samenleving, deel 2: Stresstest van de Rechtsstaat Nederland, uitgevoerd door Dr. Alex Brenninkmeijer in diens oratie

20 April aanstaande vanaf 16.15 uur houdt Dr. Alex Brenninkmeijer zijn stresstest van de Nederlandse RechtsstaatHij nodigt alle geïnteresseerden uit hierbij aanwezig te zijn. De heer Brenninkmeijer is per 1 juli 2014 benoemd tot hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat. 

Om een beeld te geven van het ruime kader waarbinnen Dr. Brenninkmeijer zal spreken, schets ik het…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 10 April 2015 op 14.00 — Geen reacties

Berichten uit de samenleving, deel 1: De Nederlandse Staat krijgt te maken met dwang

Dit is een nieuwe serie. Een serie om te informeren. Een brug vanuit Ambtenaar 2.0 naar de samenleving of misschien wel net andersom. Ten slotte sta ik met één been in het ambtelijke én met één been in de rest van de samenleving. Vanaf 2009 maak ik dat duidelijk door columns te schrijven op zowel Ambtenaar 2.0 als op het Nederlands Medianetwerk.

In deze eerste aflevering staat het…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 8 April 2015 op 13.30 — Geen reacties

De overheid, personeelsbeleid, functionaliteit en schijnzelfstandigheid

Mijn enige belang in personeelsbeleid van de overheid is duidelijkheid over de verhoudingen. Valt een ingehuurde kracht bij de overheid nu wel of niet onder het gezag van het management? En wat is dan “het gezag” – wat houdt dat in?

Wat is gezag?

Daarover staan de neuzen niet allemaal één kant op. Ik lees onder meer dit in de online encyclopedie:

  • persoon of instantie die officieel de macht…
Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 6 April 2015 op 19.00 — Geen reacties

Aanbevelingen voor onder meer collega ZP-ers in grote organisaties

De wereld wordt steeds complexer. Het is navenant moeilijker om in die complexiteit professioneel te handelen, zo lijkt het te zijn. Ook voor ambtenaren. Daar voeg ik aan toe: de complexiteit bestaat zeker ook voor zp-ers. Zo lees ik in dit sociale netwerk titels als Wie durft er nog ambtenaar te zijn. Het artikel van Davied van Berlo stelt mij gerust. Na lezing is mijn durf gesterkt. Ik ben niet alleen. De wereld…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 20 Februari 2015 op 11.30 — Geen reacties

Werkopvatting van een buitenstaander als meerwaarde voor de ambtelijke organisatie bij de overheid

Eerder betoogde ik dat het van belang is een duidelijk onderscheid te maken tussen politiek en ambtelijke ondersteuning. Dat geldt voor uitvoerenden én dat geldt wat mij betreft óók voor beleidsambtenaren. Uiteraard beide op hun eigen niveaus en beide op andere manieren. 

Een zzp-er als ik ondersteunt de ambtelijke organisatie met producten. In deze post licht ik toe wat het bestaan van zzp-ers in de ambtelijke organisatie kan betekenen voor die ambtelijke…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 13 Januari 2015 op 19.30 — Geen reacties

Pedagogisch klimaat

In Utrecht is gediscussieerd over wat te doen tegen discriminatie van homoseksuelen in de sport, bij onder meer sportverenigingen. Eén van de conclusies was dat het pedagogisch klimaat van belang is in het tegengaan van discriminatie. Ik geef in het verlengde daarvan aanvullende informatie in onderstaand artikel. ik schreef dit artikel vanuit het begrip onvoorwaardelijke…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 23 December 2014 op 14.30 — Geen reacties

Bent u een grote geest of een mak schaap?

Terug van vakantie lees ik het nieuws met nieuwe energie door mijn eigen vertrouwde ogen. Op 26 augustus lees ik in Trouw over felle kritiek op Amerika’s topuniversiteiten. Harvard, Princeton, Columbia, Yale worden in dat bericht genoemd. Bijzonder en relevant voor dit Ambtenaar 2.0 netwerk komt deze informatie keihard bij mij binnen. Dit bericht is voor mij meer dan een déjà vu en krijgt zijn uitwerking tot op de dag van vandaag. Ik ga dat uitleggen in deze blog…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 3 September 2014 op 16.00 — Geen reacties

Inspireren? Waartoe dan?

Laten we ons de overheid, alle ambtelijke organisaties samen, voorstellen tot een inspiratieloze omgeving. Ongeveer zo: er is een organisatiestructuur en iedereen kent zijn of haar plek daarin. Opdrachten worden gegeven en uitgevoerd. Iedere medewerker past vooral op dat hij of zij de grenzen van de taakomschrijving niet overschrijdt. Daar staat de doodstraf op. Wee de gemeenteambtenaar die zich bezig houdt met problematiek bij ministeries. Die wordt gevierendeeld. Youtube films van…

Doorgaan

Toegevoegd door Geertjan Benus op 22 Mei 2014 op 2.08 — Geen reacties

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden