Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

De traditionele schouw als participatieinstrument in dorpen, wijken en buurten is nodig aan een opfrisbeurt toe. Met de huidige bezuinigingen wordt het steeds belangrijker om gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen leefomgeving. Hier 3 tips voor een schouw die voldoet aan de eisen van deze tijd.

 

Schouw: ook wel knelpuntentour. Tijdens een schouw gaan medewerkers van de gemeente samen met inwoners van een bepaalde wijk/dorp langs een aantal specifieke plekken in die wijk of dat dorp. Op deze manier kunnen inwoners letterlijk aan de gemeente laten zien over welke plekken zij vragen en/of klachten hebben. Het doel is dat op deze manier de problemen in bepaalde wijken/dorpen meer gaan leven bij de gemeente.

De schouw is een participatiemiddel dat in 67% van de gemeenten wordt ingezet, volgens het rapport “Burgerparticipatie in de lokale politiek, een inventarisatie van ge...”. Daarbij komt dat de rol van structurele burgerparticipatie in vorm van bijvoorbeeld dorps- of wijkraden, die vaak nauw betrokken zijn bij het schouwen, de afgelopen nagenoeg overal gelijk is gebleven. Een goede aanleiding om dit traditionele middel eens goed onder de loep te nemen en te nemen. Hoe organiseer je een succesvolle buurtschouw anno 2012?

 

1. Wijk af van de gebaande paden

Een traditionele buurtschouw bestaat uit een vooraf uitgestippelde route door de wijk. Het idee is om in een afgebakend gebied de leefbaarheid in kaart te brengen. De route markeert traditioneel het gebied waar het om gaat. Door gebruik te maken van mobiele GPS-technologie wordt de route minder belangrijk. Het gaat immers om de buurt, en een melding kan net zo goed uit zicht achter de schutting liggen als in zicht voor de schutting. Het is dus net zo belangrijk om het schouwgebied goed af te kaderen als om een goede route uit te stippelen. De route blijft wel van belang voor het contact tussen bestuur en bewoners en is een mooi moment om de schouw mee te communiceren.

 

2. Combineer offline en online

De algemene trend is dat er een steeds groter deel van ons leven online plaatsvindt. Zo zoeken we snel even op wat de aanbiedingen in een stad zijn. Toch blijft offline belangrijk. Zeker voor zaken die onze directe leefomgeving aangaan. De directe leefomgeving, oftewel de buurt, is het voorbeeld bij uitstek waar offline van groots belang is. Bij het inzetten van digitale buurtschouwtools is een fysieke component daarom onontbeerlijk. Het succes zit hem in de combinatie: Gebruik maken van de signaleer- denk en initiatiefkracht van de ogen en oren van de buurt via alle mogelijke kanalen. Deze begint altijd in de fysieke leefomgeving. Vervolgens kan deze worden doorgegeven via het kanaal dat de bewoner goed uitkomt. Via een website, een mobiele app of een telefoonnummer.

 

3. Kanteldenken

Hoe meer mensen meedoen aan een schouw, hoe meer ruimte er ontstaat om de vaste kaders los te laten en dingen over te laten aan de buurt. De buurtschouw wordt vaak ingezet als instrument van een wijk- of dorpsraad. Dit biedt kansen voor gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties om de krachten te bundelen. Als de aanpak gezamenlijk wordt bepaald, ligt het dan ook niet voor de hand om gezamenlijk tot oplossingen te komen? Uiteindelijk heeft iedereen baat bij een leefbare buurt. Durf dus nieuwe samenwerkingsverbanden te laten ontstaan en ruimte te geven aan de initiatiefkracht van bewoners.

 

Deze tips zijn onderdeel van een serie van 12 tips over het organiseren van een succesvolle buurtschouw, te downloaden op buurtschouw.nl.

Weergaven: 384

Opmerking

Je moet lid zijn van Ambtenaar 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Ambtenaar 2.0

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden