Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

De VVD vindt dat de overheid ‘minstens een kwart minder’ externen moet inhuren, de SP wil dat  ook gemeenten en provincies de inhuur van externen gaan beperken tot 10 procent.  De PvdA pleit voor een doelmatigheidstoets bij het uitbesteden van taken aan de markt. 

De externe dienstverleners van de overheid moeten het flink ontgelden in de verkiezingsprogramma’s. De normen voor het inhuren van externen door het Rijk werden eerder al behoorlijk aangescherpt, maar VVD, SP en PvdA vinden dit nog niet ver genoeg gaan. Alleen D66 sluit niet uit dat een kleinere overheid wellicht ook meer uitbesteding van meer taken zal vergen. 

Nagenoeg alle partijen vinden dat er nog fors bespaard kan worden op de apparaatkosten van de overheid, zo blijkt bij het doorspitten van de verkiezingsprogramma’s. De overheid van morgen is vooral een 'kleine', compacte’ overheid, waar voor 'dure' externen geen werk meer is. De ambtenaar moet zelf veel meer gaan doen, zo is de teneur in de meeste programma’s.

De inhuur van externe zakelijke dienstverleners werd eerder al behoorlijk beperkt. Het kabinet voerde begin vorig jaar de 10-procentsnorm in voor externe inhuur door het Rijk, nadat in de Tweede Kamer de motie-Roemer breed was aangenomen. De departementen moeten sindsdien achteraf verantwoorden waarom ze meer dan 10 procent van de totale personeelsuitgaven besteed hebben aan externe inhuur.  Ook werd het tarief voor externen gemaximeerd op 225 euro per uur (exclusief btw). 

De maatregelen zorgden er  mede voor dat er vorig jaar wederom minder externen werden ingezet bij het Rijk . De uitgaven van het Rijk aan externe inhuur namen af met 15 procent tot 876 miljoen per jaar. BZK (14 procent), EL&I (14 procent) en VWS (12,9 procent) slaagden er nog niet in de norm van 10 procent te halen. Het Rijk probeert de beperking van externe inhuur op te vangen met flexibele pools van mensen zoals de rijksbrede ICT Projectenpool. 

Als het aan VVD, SP en PvdA ligt, mag er nog meer gekort worden. De VVD stelt in haar programma dat overheidsinstellingen ‘minstens een kwart minder’ moeten gaan inhuren. UItgaande van de huidige norm voor het rijk van 10 procent, zou dit dus terug moeten naar een aandeel van 7,5 procent van de totale personeelskosten. De VVD wil ook een derde minder bestuurders, minder politici en minder ambtenaren. Daarnaast zouden ‘bestaande adviesstructuren rond departementen’ tegen het licht gehouden moeten worden en ‘waar nodig’ afgeschaft.  De overheid kan geld besparen door beter samen te werken, zich tot kerntaken te beperken, meer gezamenlijk in te kopen en minder mensen in te huren, stelt de partij in het verkiezingsprogramma.  

De SP zegt het aantal ‘dure externe medewerkers’ van ministeries, provincies en gemeenten  ‘drastisch’ te willen verminderen. Ook de uitgaven aan externen van gemeenten en provincies moeten volgens de SP tot 10 procent van de totale personeelskosten worden gemaximeerd. Voor het Rijk was dit al beleid dankzij de motie-Roemer die vorig jaar door de Tweede Kamer werd aangenomen. Het kabinet voerde daarop begin dit jaar een 10-procentsnorm in voor externe inhuur, waarbij het beginsel comply or explain werd aangehouden. Ministeries mogen de norm wel overschrijden, maar dienen dit achteraf uit te leggen.  Een aantal gemeenten volgde het voorbeeld van het Rijk. De SP wil de 10-procentsnorm nu ook aan provincies en gemeenten gaan opleggen. 

De PvdA kort niet op het budget voor externen, maar pleit voor doelmatige uitgaven. De partij wil dat er vooraf een doelmatigheidstoets bij uitbesteding of outsourcing van overheidstaken komt. De overheid moet daarin  ‘afdoende’ gaan onderbouwen  dat marktpartijen de uit te besteden overheidstaken ‘doeltreffender en doelmatiger kunnen uitvoeren en dat daarmee geen voor de overheid waardevolle kennis verloren gaat’.  Volgens de PvdA moet het betrokken overheidspersoneel verder de kans krijgen onder gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden bij de betrokken marktpartijen in dienst te treden. 

De PvdA vindt ook dat het opdrachtgeverschap van de overheid beter kan. De overheid zou meer kennis van zaken van met name ict moeten betonen. ‘Te vaak wordt de overheid onnodig op hoge kosten gejaagd door slecht opdrachtgeverschap’ en ‘Te vaak mislukken (grote) projecten door onvoldoende kennis en besef van veiligheid’,  staat er in het verkiezingsprogramma. 

Ook D66 pleit voor een kleine rijksdienst die zich richt op kerntaken, maar anders dan de andere partijen sluit D66 niet uit dat een kleine overheid wellicht meer zal moeten uitbesteden aan  externe dienstverleners. In het verkiezingprogramma staat het aldus: ‘Secundaire of ondersteunende taken van ministeries zoals het ontwikkelen en beheren van ict, facilitaire werkzaamheden en administratieve afhandeling, wil D66 rijksbreed centraal organiseren, dan wel uitbesteden.’
Chris van de Wetering, projectleider specials Sdu Uitgevers

Laat overheidsblad PM weten hoe externen het best ingezet kunnen worden en doe mee aan ons onderzoek naar externen via www.pm.nl/werkenvoordeoverheid

 

Weergaven: 192

Opmerking

Je moet lid zijn van Ambtenaar 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Ambtenaar 2.0

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden