Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

De gemeente Apeldoorn wil zich ontwikkelen naar een Andere Overheid. Dat is leuk, maar wat is dat nu precies? En wat betekent dit voor de organisatie, de medewerkers, het management en het bestuur? Een voorbereidingsteam in het kader van de organisatieontwikkeling probeert die vragen te beantwoorden. En het begrip Andere Overheid verder gemeengoed te maken in de organisatie.

 

Wat is het vertrekpunt Streefbeeld Andere Overheid in Apeldoorn 2020?

Burgers hebben op allerlei manieren met de gemeente te maken. Zo wordt bij een geboorte van een kind de naam opgenomen in het bevolkingsregister. Maar burgers komen ook met de gemeente in aanraking bij verkiezingen, het ophalen van het huisvuil, de aanvraag van een vergunning voor de bouw van een garage, de verlenging van een paspoort of de zorg voor een speelterreintje in de buurt. Andere zaken waar de gemeente aan werkt zijn onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, cultuur, sport, verkeer en recreatie. Welke taken de gemeente precies uitvoert, kan per gemeente verschillen. Een grote stad waar veel mensen dicht op elkaar wonen, kent andere problemen en prioriteiten, dan een kleine plattelandsgemeente. Verschillen tussen gemeenten worden ook veroorzaakt door andere voorkeuren van de bevolking en economische en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Het Apeldoornse Bestuursakkoord  verwacht dat Apeldoornse samenleving de komende jaren verandert en vraagt om een andere overheid. Burgers die zelf vormgeven aan hun leven. Een samenleving die zelf - zonder tussenkomst van de overheid - problemen oplost. Een gemeente, die vertrouwt op de veerkracht en de creativiteit in de samenleving  en daar verbinding mee zoekt. Een gemeente die ruimte geeft aan anderen om te excelleren. Een gemeente, die meedenkt en regie voert, eerder ordenend maar soms ook sturend. Een gemeente die zorgt voor basiskwaliteit en voor zaken, die er echt toe doen, zoals veiligheid, openbare ruimte en de zorg voor kwetsbare groepen. Een rolvaste gemeente die zich bewust is van welke taak zij wel, anders en niet dient uit te voeren

 

We willen het volgende bereiken:

  • Een kleinere afstand tot de burger, een andere taakverdeling burger -overheid
  • Een primaire focus op resultaat en oplossingsgerichtheid
  • Snellere actie, kortere doorlooptijden
  • Duidelijke legitimatie van ons handelen; waarom doen we dit?
  • Maak uitvoering leidend
  • Lagere kosten

 

Die ontwikkeling in Apeldoorn staat natuurlijk niet op zich. Je ziet landelijk een maatschappelijke en politieke trend in een veranderend denken over de rol van de overheid in de samenleving. Ik ben erg benieuwd naar goede voorbeelden en ervaringen van andere gemeenten / overheden.

 

Bert Ottens

 

 

 

 

 

Weergaven: 324

Opmerking

Je moet lid zijn van Ambtenaar 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Ambtenaar 2.0

Reactie van Lorraine de Ploeg op 12 December 2011 op 8.29

Mooi streven en lovenswaardig doel. Ik ben vooral ook heel benieuwd hoe het proces ingericht wordt, hoe Apeldoorn dit gaat benaderen en denkt te bereiken. Zowel intern (hoe krijg je je medewerkers mee) als extern hoe bereiken we alle actoren in de stad (vertegenwoordigers van allerhande doelgroepen en bevolkingslagen). 

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden