Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Voor het vakgebied van de Human Resource Management (HRM) betekent Duurzame Inzetbaarheid (DI) dat de M in de komende jaren meer zal staan voor ‘Maintenance’ dan voor ‘Management’. Onderhoud van kwalificaties wordt steeds meer de essentie van het HR vak.

Succesvolle bedrijven zorgen dat  de kwalificaties van de medewerker en de aard van het werk op elkaar afgestemd zijn en blijven.

 

De verantwoordelijkheid van HRM

 

Een recent (sept 2016) whitepaper van TNO  gaat nader in op de vraag hoe bedrijven, organisaties en individuen technologie kunnen inzetten om vermogens, vaardigheden en verdienvermogen van werkenden te versterken en hun inzetbaarheid verduurzamen.

Bij duurzame inzetbaarheid gaat het om de dynamische “fit” tussen de werknemer en het werk. Dat betekent dat wat het werk vraagt en biedt, aansluit op wat de werknemer kan en wil. Duurzame inzetbaarheid gaat ook over het  vermogen van de werknemer om die fit voortdurend zelf te kunnen bewaken en te behouden.(Klink et al.) En hier ligt een belangrijke rol voor HRM. Onderhoud van kwalificaties wordt daardoor meer en meer de essentie van het HRM-vak. HRM moet ervoor zorgen dat de medewerkers doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en de voorwaarden beschikken om in hun werk van nu en in de toekomst, met behoud van gezondheid en welzijn, goed te blijven functioneren.

 

Noodzaak en uitdaging

 

De noodzaak voor “maintenance” van kwalificaties en de zorg voor duurzame inzetbaarheid wordt in de nabije toekomst groter. De “halfwaarde tijd” van kennis en vaardigheden wordt steeds korter en de loopbanen langer door overheidsmaatregelen.De arbeidmarkt zal naar alle waarschijnlijkheid verder “flexibiliseren”. Om mee te kunnen met de dynamiek van de arbeidsmarkt zal de individuele medewerker zelf meer meer verantwoordelijkheid moeten nemen (eerst krijgen), om kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Bovendien blijven door gewijzigd overheidsbeleid (verhoging AOW-leeftijd en afschaffing VUT) oudere werknemers langer doorwerken. Ook zij moeten zich langer dan gedacht geschikt houden voor de arbeidsmarkt in termen van waardevolle kennis en vaardigheden. Dat vraagt om investeringen in kennis en vaardigheden en in techologieën die het onderhoud van kwalificaties ondersteunen.

De uitdaging voor HRM is enerzijds om beschikbare technologie in te zetten om kennis, vaardigheden en attitudes van de medewerkers te versterken. En anderzijds hun inzetbaarheid verduurzamen door (her)ontwerp van taken en werkprocessen.

Anders gesteld: hoe kun je het proces van leren en ontwikkelen effectief ondersteunen door technologische middelen en hoe kun je het werkproces zo inrichten dat leren en ín past?

Dat vraagt ook om het bewerkstelligen van een leercultuur binnen de organisatie. Dan hebben we het meteen ook over draagvlak bij de medewerkers en zeker ook bij hun direct leidinggevenden.

 

Hoe dan?

 

Ik wil graag helpen bij het bedenken en invoeren van oplossingen die het onderhoud van de kwalificaties en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers mogelijk maakt. Zoals gezegd is het bewerkstelligen van draagvlak een eerste essentiële stap in het proces naar duurzame inzetbaarheid. Zonder draagvlak zullen investeringen op dit gebied paarlen voor de zwijnen blijken te zijn. Daarom begint onze betrokkenheid altijd bij het meten van het draagvlak voor verandering. Ook andere managementgebieden moeten in lijn gebracht worden. De visie en de organisatie van opleiden en trainen, leiderschapsstijl en de inzet van het ICT-budget om leren en ontwikkelen te ondersteunen, moeten worden geëvalueerd. Ook daar helpen we met advies.

Ik ben een groot voorstander om leren en ontwikkelen steeds dichter bij het werk te brengen. Samen met u willen we werk- en leerprocessen nauwer op elkaar laten aansluiten. Door nieuwe duurzame leerpaden te ontwerpen, effectief ondersteund door de technologische middelen die daarvoor nodig zijn.

 

Weergaven: 39

Opmerking

Je moet lid zijn van Ambtenaar 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Ambtenaar 2.0

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden