Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Eén jaar rijksbreed experiment met internetconsultatie bij wetgeving

Op 14 mei 2009 heb ik het rijksbreed experiment met internetconsultatie bij voorbereiding van wetgeving bij ambtenaar 2.0 geintroduceerd. De aanwezigen waren positief over het feit dat burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen via www.internetconsultatie werden ingelicht over wetgeving in voorbereiding. Een deel van hen had kritische opmerkingen over de interactieve mogelijkheden en beperkingen van de site. Ik heb aangegeven dat de site een eerste stap was, nodig om alle departementen ervaring te laten opdoen met internetconsultatie en inzicht te verwerven in de meerwaarde en de kosten van het instrument.

In 2011 volgt de evaluatie van het experiment en zal het nieuwe kabinet bepalen of en zo ja in welke vorm, internetconsultatie een structureel onderdeel van het departementale wetgevingsproces wordt. Een eerste stap dus.

Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben vrijwel alle ministeries één of meer voorstellen via de site www.internetconsultatie.nl aangeboden. Op 9 juli jl. heeft de Minister van Justitie de TK en EK over de ervaringen geinformeerd 9brief staat op (www.justitie.nl) . Enkele cijfers: de site is zo'n 140.00 keer bezocht door in totaal 37.000 bezoekers. Een bezoek duurde gemiddeld 24 minuten. Een derde van de bezoekers heeft de site meer dan één keer bezocht. Er zijn 50 voorstellen geconsulteerd. De inhoud van de reacties varieert, soms geeft men alleen aan of men het een goed of een slecht voorstel vindt, maar vaker geeft men concrete suggesties tot verbetering of aanvulling van voorstellen. De site komt over het algemeen tegemoet aan de wensen en behoeften van de deelnemers en de medewerkers van de departementen. Een jaar experimenteren heeft ook punten opgeleverd die extra aandacht vragen van de ministeries in het tweede jaar van het experiment. Er dient meer bekendheid te worden gegeven aan het experiment en de consultaties. Er moeten meer persberichten over consultaties worden uitgegeven en aankondigingen geplaatst op andere sites die door doelgroepen worden bezocht. Effectieve consultatie vraagt behalve een meer gerichte benadering van doelgroepen ook een voor de doelgroep toegankelijke tekst op de site. Ook dient de feedback in de vorm van een verslag op hoofdlijnen tijdig te worden geplaatst en voldoende informatie te bevatten over de respons en de verwerking daarvan. Het komende jaar zullen medewerkers gestimuleerd en ondersteund moeten worden op deze en andere communicatieve acties rond de consultaties. Ik wil om te beginnen met dit blog het experiment meer onder de aandacht brengen. Reacties zijn welkom.

Weergaven: 74

Opmerking

Je moet lid zijn van Ambtenaar 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Ambtenaar 2.0

Reactie van Jeroen de Miranda op 2 Augustus 2010 op 22.37
Pauline, leuk verslag! Ik vind het een mooi experiment, ik denk dat dit een goede manier is om al vroegtijdig expertise te betrekken in het wetgevende proces. Hierdoor kan wetgeving al eerder ook op bijvoorbeeld uitvoerbaarheid worden getoetst.
Reactie van Davied op 20 Juli 2010 op 16.43
Pauline, leuk om de cijfers te lezen. Weet je ook hoeveel (serieuze) reacties er binnengekomen zijn?

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden