Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Bijna 7 maanden hebben we in Groningen geëxperimenteerd met de inzet van twitter en hyves in de communicatie van de afdeling Stadsdeelcoördinatie met wijkbewoners. Doel: "ervaren welke (on-) mogelijkheden de inzet van social media biedt en welke inspanning de organisatie (techniek, beheer en begeleiding) en haar medewerkers (kennis en vaardigheden) moeten verrichten om tot een gewenst resultaat te komen. Ook ervaren we of wijkbewoners deze manier van communiceren waarderen en zelf toepassen. We ondervinden of we díe wijkbewoners bereiken die we via de ‘traditionele’ communicatiekanalen niet bereiken."

conclusies: meepraten in groepen op Hyves was niet succesvol; veel wijkbewoners zijn lid van meerdere groepen maar doen er niet zoveel mee.
Via twitter hebben we meer wijkbewoners weten te bereiken. Bijeffect: ook veel professionals werkzaam in de wijk vinden twitter een handig medium om snel informatie te wisselen en vragen te stellen.
Goede technische faciliteiten als een smartphone en Ipad en goede internetverbinding blijken cruciaal voor het tijd- en plaatsonafhankelijk communiceren en werken.
Inzet van nieuwe kanalen brengt ook aan het licht dat er aan de digitale informatievoorziening en de klantcontacten van de gemeente Groningen nog veel verbeterd kan worden. De nieuwe kanalen dwingen onze organisatie goed te kijken naar de positionering van overige kanalen als telefoon, e-mail, klantcontactcentrum, fysieke loketten, klachtenprocedure etc
De angst voor uitglijders door de inzet van twitter en hyves tijdens de proefperiode bleek ongegrond.

aanbevelingen:
Het succesvol inzetten van social media vereist investeringen in:
1. mensen: opleiding in nieuwe technieken, begeleiding en coaching, inzet op professionaliteit
2. organisatie: goede kaderstelling en richtlijnen, ondersteuning door directie en leidinggevenden, goede afstemming en sturing van de verschillende (communicatie)kanalen, mogelijkheden voor plaats- en tijdonafhankelijk werken, inbedding in communicatiemiddelenmix
3. ICT: mobiele hardware als smartphones en tablets/laptops, functionele software (web- en desktopapplicaties) en draadloze toegang internet, helpdesk en support

Verder:
* Sluit als gemeente aan bij social media initiatieven van anderen: stichting Vrijwilligers, woningcorporaties, fora op wijkwebsites etc en laat medewerkers daar actief zijn.
* Monitor de verschillende vormen van social media met behulp van online tools (gratis en/of betaald) door webcareteam of klantcontactcentrum
* Faciliteer - in eerste instantie - de afdeling SDC om het gebruik van social media afdelingsbreed en structureel in te zetten
* Stimuleer en initieer proefprojecten op andere afdelingen waarbij geëxperimeerd wordt met andere vormen van social media bv. EZ (doel: branding, positionering), PRO (doel: informatie en interactie) , Beleid (doel: kennisdeling en kennisvergaring)

Mede door de ervaringen uit deze proef heeft de gemeente Groningen richtlijnen voor de inzet van social media opgesteld, die nog voor de zomer 2011 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van een social media proef voor de gemeente Groningen heb ik geblogd over onderwerpen die ik tegenkwam: eye openers, dilemma's en open deuren. Opmerkingen, reacties en suggesties zijn van harte welkom! Dit is de 11e blogpost.

Weergaven: 139

Opmerking

Je moet lid zijn van Ambtenaar 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Ambtenaar 2.0

Reactie van Gerdien op 26 Mei 2011 op 8.37

En is er ook gekeken naar de mogelijkheid om de tweets, hyvesreacties etc te archiveren? heeft Hummingbird die mogelijkheid? of ga je er eerst pdf-jes van maken?

Wordt er ook rekening mee gehouden dat de div-ers binnen Groningen opgeleid moeten worden in de nieuwe media?

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden