Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

In gesprek met Mirko Noordegraaf - aankondiging denktanksessie

Het eerste tweegesprek van de Denktank Ambtenaar 2.0 (woensdag 2 december) is een Utrechtse aangelegenheid. Mirko Noordegraaf (hoogleraar Publiek Management aan de Universiteit Utrecht) en ik (community builder op lokaal niveau), zullen het gesprek aangaan over eParticipatie en de veranderende rol van instituties. Ons doel als denktank is om Ambtenaar 2.0 in een bredere maatschappelijke context te plaatsen.Rollen

Met Mirko wil ik een aantal vraagstukken die ik in de praktijk tegenkom bespreken. Ik ben benieuwd naar zijn visie op de rol die professionals en managers in de zorg, welzijn en wonen kunnen pakken nu burgers zich steeds meer via digitale kanalen kunnen organiseren. Niet alleen ambtenaren, maar ook andere partijen op lokaal niveau staan voor nieuwe maatschappelijke opgaven. Onder andere door de ontwikkeling van social media verandert het verwachtingspatroon over het functioneren van veel organisaties. Instituties zoals welzijnsorganisaties en woningcorporaties in wijken en dorpen krijgen steeds vaker te maken met beïnvloeding en kennis afkomstig van buiten de organisatie. Centrale vraag is: Is de nieuwe ketensamenwerking tussen samenwerkende partijen er één waarbij burgers zelf ook een actieve rol spelen? Zo ja, wat wordt dan de toekomstige rol van de deze instituties en wat is de beste manier om hier invulling aan te geven? Wat kan er worden geleerd van Ambtenaar 2.0?Systeemvernieuwing

Dit tweegesprek staat dus in het teken van systeemvernieuwing. Een van de uitdagingen is om te bepalen hoe de beweging Ambtenaar 2.0 zich wil positioneren ten opzichte van de systeemwereld van overheidsorganisaties. Zoals beschreven op de denktankwiki:Blijft Ambtenaar 2.0 een bottum-up ontwikkeling die vooral naast de systemen dynamiek creëert – zoals nu het geval is – of wil Ambtenaar 2.0 zijn gedachtegoed incorporeren in de systemen van overheidsorganisaties, en verder, in de manier waarop burgers, bedrijven en overheden samenwerken in de Samenleving 2.0?Dit is één van de drie vraagstukken waar de denktank zijn licht over zal laten schijnen. De andere vragen zijn Hoe kan Ambtenaar 2.0 geborgd blijven en versterkt worden? en Hoe kan Ambtenaar 2.0 vitaal blijven? Al deze vragen zullen vanuit verschillende invalshoeken in een reeks van tweegesprekken aan bod komen.

Weergaven: 76

Opmerking

Je moet lid zijn van Ambtenaar 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Ambtenaar 2.0

Reactie van Marcel Krassenburg op 24 November 2010 op 16.45
Dit is zeker een belangrijk vraagstuk. Hoe lukt het om al die ervaringen en afzonderlijke successen om te zetten in het dagelijkse werk en niet alleen in losse experimenten? En bij alle overheden, niet alleen bij de koplopers? Ik ben ervan overtuigd dat alleen de combinatie van 1.0 en 2.0 ons grotere stappen vooruit brengt. Dus niet alleen bottom-up, maar de weg over wit :-)

Systeemvernieuwing betekent ook dat we een zeker begrip moeten hebben hoe systemen in het algemeen werken. Gevoelsmatig past dat helemaal niet bij 2.0, waar de mens en de interactie centraal staan. Toch zal het nodig zijn om de verbinding te vinden met de functioneel ingerichte werkomgevingen van overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Succes, ik ben erg benieuwd naar jullie gesprek.

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden