Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Lappendeken Noord Nederland: kan dat nu niet makkelijker met ICT?

Dat gemeenten zelden echt zelfstandig taken uitvoeren mag geen verrassing zijn. De gemiddelde gemeente heeft zo’n 15 samenwerkingen met andere gemeenten. De lappendeken aan samenwerkingen in Noord Nederland wordt inzichtelijk gemaakt op www.samenwerkingdigitaal.nl.

Samen met Rens Meijkamp (Renson Consultancy) heeft het lectoraat i-Thorbecke van NHL Hogeschool de samenwerking tussen de 67 gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat gemeenten in de praktijk bijna al hun taken in samenwerking met andere gemeenten uitvoeren. En dan hebben we het alleen nog over de samenwerking tussen gemeenten, niet eens met andere maatschappelijke partners.

Nu het steeds gebruikelijker is dat maatschappelijke partners samen met gemeenten taken uitvoeren (zie ook Wij, de overheid van Davied van Berlo), wordt de lappendeken steeds kleurrijker. En kleurrijk is het zeker: er zijn geen vaste clusters te onderscheiden, de vorm waarin wordt samengewerkt varieert per thema, zoals ook de schaal van de samenwerking. Voor de gemeenten een hele opgave: hoe hou je zicht op taakuitvoering in al die verschillende verbanden? Ons idee was dat digitalisering daarin een grote rol zou kunnen spelen: de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste personen.

Digitalisering blijkt echter geen factor van betekenis te zijn voor de gemeenten. De sleutel voor gemeenten is onderling vertrouwen: dat bepaalt of en met wie je samenwerkt en wordt gezien als belangrijkste succesfactor voor het slagen van de samenwerking. Digitalisering komt pas aan de orde als de bestuurlijke afspraken moeten worden uitgevoerd.

Daar waar samengewerkt wordt, worden systemen, processen en informatie op elkaar afgestemd. En dat raakt het hart van de organisaties die betrokken zijn bij de samenwerking. Wordt dit niet tijdig meegenomen in het traject, dan is de kans groot dat er onmogelijke eisen aan systemen worden gesteld. De kans is groot dat de ICT dan inderdaad een struikelblok wordt (weer een te duur systeem, te laat opgeleverd…..).

Daar waar samenwerking vooral afhangt van de bestuurlijke klik…….wordt dus niet slim samengewerkt. Slim samenwerken is tijdig nadenken en besluiten over systemen en processen. Dat houdt in dat ICT vroeg op de agenda zou moeten staan. Dus: vroeg in het samenwerkingsproces naast bestuurders en management, ook inhoudsdeskundigen en ondersteuning aan de onderhandelingstafel. Alleen dan kan ICT de samenwerking ook op de juiste wijze faciliteren.

Mr.dr. Avelien Haan-Kamminga

Lectoraat i-Thorbecke

Weergaven: 248

Opmerking

Je moet lid zijn van Ambtenaar 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Ambtenaar 2.0

Reactie van Avelien Haan-Kamminga op 20 April 2013 op 12.12

Zeker als je kijkt naar de decentralisaties gebeurt er nu veel: de ver ontwikkelde sociale werkvoorziening wordt meer losgelaten en de kleinschalige gemeenschappelijke regelingen voor sociale diensten moeten nu de decentralisaties gaan uitvoeren. Het lijkt wel alsof er nu gekozen wordt voor intensieve kleinschalige samenwerking. Het risico van versnippering van de infrastructuur is dan groot. Er is niet alleen flexibiliteit nodig in de informatiehuishouding, maar ook in het traject om tot samenwerking te komen. Wisselende partijen om tafel, afhankelijk van de te bespreken agendapunten. Soms zullen de bestuurlijke/politieke afwegingen de hoofdrol moeten spelen, maar op andere momenten juist de inhoudelijke/systeem aspecten. Het is van belang dat op de juiste moment de verbinding tussen deze aspecten wordt gelegd. Een uitdaging voor alle betrokkenen!

Reactie van Ad Gerrits op 20 April 2013 op 10.58

En het leuke is dat het alleen maar meer zal worden en alleen maar sneller zal gaan... De uitdaging is dus om te zorgen dat je je proces- als informatiehuishouding zo inricht dat je veel flexibeler wordt. Iets dat trouwens niet uniek is voor de overheid, maar in andere takken van sport ook aan de hand is. Ik ben zelf een fan van Brian Solis die wat mij betreft de spijkers vaak heerlijk op de kop weet te slaan en fijne  oneliners hanteert als "Adapt or die"... 

Reactie van Erik Jonker op 20 April 2013 op 9.26

Leuke blog en goed om dit aspect aan te stippen terwijl de decentralisatie van taken loopt. Het grote risico wat we lopen is dat decentralisatie leidt tot versnippering van de ICT-infrastructuur die toch voor een groot deel generieke componenten kent die voor betrokken overheidspartijen gelijk zijn. Onderscheidend vermogen en beleidsvrijheid van gemeenten zou tot uiting moeten komen in de inhoud van hun beleid en dienstverlening niet perse in de onderliggende ICT-infrastructuur en digitale bouwstenen.

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden