Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Lastige in de weg zittende regels (en oplossingen) gezocht

Namens het Ministerie van BZK en de ambtenarenbonden zijn we op zoek naar wat jou het meest beperkt in je werk.  We willen graag met jou onderzoeken of we deze beperkingen weg kunnen nemen om zo je dagelijkse werk makkelijker te maken.


Het Ministerie van BZK en de ambtenarenbonden bieden de mogelijkheid om in gezamenlijke pilots op zoek te gaan naar meer ruimte voor professionals bij de overheid. Zo’n pilot kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld:


·       het tijdelijk buiten werking stellen van een specifieke regeldoor een met een vooraf bedacht alternatief te werken (naar het Deense ‘Right to Challenge’), of

·       het starten van een Doe Tank.

Er zijn ook andere vormen denkbaar, dat bespreken we graag in overleg.

Wanneer kan en mag je meedoen?
Als je:
-  een beleids- of uitvoeringsambtenaar bent die werkt in het primaire proces,
- echt het idee hebt dat er een wereld te winnen door ‘van regels naar ruimte’ te gaan (het levert voldoende op),
- intern het mandaat hebt (of dit weet te regelen i.s.m. BZK) om een pilot uit te voeren,
-  er dus ook zelf tijd voor vrij kan maken, samen met enkele collega’s in het werkveld (commitment)
Achtergrond

De sociale partners (Ministerie van BZK en de ambtenarenbonden) zijn er bij gebaat dat professionals in overheidsdienst de ruimte krijgen om het werk te doen waar ze goed in zijn*. Helaas is die ruimte er niet altijd. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat regels, procedures en/of werkafspraken (waarschijnlijk ooit bedacht met een goede reden) niet meer aansluiten bij de huidige werksituatie. Hierdoor kunnen ze beklemmend en verstikkend werken.

Namens BZK is het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie** (IMI) op zoek naar professionals die dit herkennen. Ambtenaren in het openbaar bestuur die zich op een of andere manier beperkt voelen in hun ruimte als professional (bijv  door bestaande wettelijke, of interne regels), én die de uitdaging aan willen gaan om te verkennen hoe het voor hen of voor hun organisatie/werkveld beter zou kunnen werken.

En nu?

Wil jij meer ruimte om je werk goed te doen en kom je in aanmerking voor een pilot, neem dan contact op met Bart Krull (06-41838941/ b.krull@imi.nu) of Rense Bos (06-44548828/ r.bos@imi.nu).
 
Met vriendelijke groet,

Bart Krull en Rense Bos

Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI)
www.imi.nu
 
* Hiervoor zijn de Kwaliteitsagenda (voor Rijksprofessionals ) en het programma ‘Beter werken in het Openbaar bestuur’ (gehele overheid) gestart.
** IMI is een aanjager van vernieuwingsprocessen. Onze drijfveer is om de rijkdom van ideeën en ervaringen in organisaties en uit de samenleving zo toe te passen dat maatschappelijke vraagstukken slimmer worden opgelost.

Weergaven: 288

Opmerking

Je moet lid zijn van Ambtenaar 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Ambtenaar 2.0

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden