Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Volgende week wordt het voortbestaan van het programma Ambtenaar 2.0 in het interdepartementaal Bedrijfsvoeringsoverleg (ICBR) besproken.

Ambtenaar 2.0 bestaat uit het netwerk (de leden van deze site) met een stichtingsbestuur en een programma. In dat programma zitten Davied en ik. Over het voortbestaan van het programma wordt nu gesproken. Het netwerk staat hierbuiten. De site gaat niet uit de lucht. De Ambtenaar 2.0 Dag organiseren we met het netwerk. 

Het programma is vanaf 1 januari 2013 geplaatst bij De Werkmaatschappij, een baten-lastendienst van het ministerie van BZK. Baten-lastendienst betekent dat de kosten van ieder onderdeel gedekt moeten zijn. Ofwel je doet betaalde opdrachten. Om een zachte landing te realiseren heeft het programma (bijna) een jaar de tijd gekregen om een businessmodel te maken waaruit blijkt dat Ambtenaar 2.0 de eigen broek kan ophouden en tijd om dit model te bewijzen tot medio 2014.

We hebben zo'n businessmodel gemaakt. De conclusie is dat dit geen levensvatbaar businessmodel is voor de komende vijf jaar en dat Ambtenaar 2.0 niet in de strategie van De Werkmaatschappij past. Dit interdepartementale overleg heeft de overplaatsing naar DWM geregeld met de opdracht te onderzoeken of het programma Ambtenaar 2.0 financieel zelfstandig zou kunnen zijn. Nu dat niet het geval blijkt te zijn, wordt de situatie weer voorgelegd aan het ICBR. Oplossingsrichtingen die aangegeven worden zijn: beëindiging programma, programmafinanciering en/of andere eigenaar. 

Het programma is ervoor om ruimte te maken voor het netwerk. Dat doen we door te vertellen over ontwikkelingen in de informatietechnologie en de gelijkopgaande ontwikkeling in de samenleving. Overal zijn mensen te vinden die mogelijkheden zien om hun organisatie te vernieuwen in de geest van Ambtenaar 2.0. Een verhaal helpt om het context te geven, om inspiratie op te doen en hele praktische tips te krijgen om aan de slag te gaan. Daarnaast brengen we de werkprincipes in praktijk door concrete projecten uit te voeren. Heel mooi om te zien wat er dan gebeurt bij een organisatie! Reacties als: 'Met zo weinig zoveel resultaat', 'Dat wil ik ook kunnen', 'het zet je wel aan het denken over waarom we hier de dingen doen zoals we doen'. 

Stopt het programma dan gaan Davied en ik, net als zoveel collega's, op zoek naar wat anders. C'est la vie. Jammer? Ergens heb ik het idee dat we een gouden kans laten liggen. Heb je de hervormingsagenda van Blok gezien? Kostenbewust: Wij kunnen met heel weinig geld, heel veel doen. Slagvaardig: kennis delen, best practises te delen. Minder kosten voor personeel: kennis uitwisselen, slim samenwerken, cocreatie. Aantrekkelijke werkgever: daar hoort modernisering van werkwijzen bij. Mijn handen jeuken: hier zou een hele slimme combinatie te maken zijn: 10.000 Ambtenaren 2.0....

 

Weergaven: 690

Opmerking

Je moet lid zijn van Ambtenaar 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Ambtenaar 2.0

Reactie van Erik Jacobs op 2 Januari 2014 op 16.05

Zojuist ben ik een initiatief gestart: Goed voornemen: programma Ambtenaar 2.0 moet doorgaan.

Wij zijn immers het netwerk Ambtenaar 2.0. Als wij een programma willen om waarde aan het netwerk toe te voegen, dan gaan we dat zelf regelen. We zijn het bolwerk van bottom-up. We leggen ons niet zomaar neer bij een besluit om financiering te stoppen. Toch?

Mijn oproep is aan álle Ambtenaren 2.0 om antwoord te geven op de vraag: sluit jij je aan? En zo ja, welke rol wil jij aannemen om dit goede voornemen werkelijkheid te laten worden?

Laten we er een mooi jaar van maken.

Reactie van Marie Louise Borsje op 12 December 2013 op 21.07

@Wilbert zoals ik hierboven schreef: niet financieel zelfstandig en past niet binnen de strategie van DWM. De argumentatie van ICBR weet ik niet. 

Reactie van Wilbert Schermer Voest op 10 December 2013 op 19.54

@Marie Louise: Ben erg  benieuwd naar de argumentatie achter het besluit van het ICBR. Wil je deze ook met ons 'delen' ?  

Reactie van Ronald* op 5 December 2013 op 21.53

Ook ik vind het teleurstellend dat de ICBR niet verder kijkt dan de neus lang is, en in plaats van extra te investeren in zo'n geweldig programma dat de Nederlandse overheid hard nodig heeft voor de toekomst de stekker eruit trekt. In ieder geval kijk ik al uit naar de volgende Dag van de Ambtenaar 2.0 in Lelystad, en ik hoop dat we er extra tegenaan gaan met zijn allen. We laten ons toch niet de nek omdraaien?

Reactie van Gilbert Sewnandan op 5 December 2013 op 21.24

2 superleuke Ambtenaar 2.0 dagen meegemaakt, kennis gedeeld in diverse blogposts, vragen gesteld én antwoorden gekregen, vele bevlogen collega's ontmoet: virtueel en in real life! Het Programma is dood; lang leve het netwerk ambtenaar 2.0!

Reactie van Wilbert Schermer Voest op 5 December 2013 op 16.28

@Marie Louise: Ben erg  benieuwd naar de argumentatie achter het besluit van het ICBR. Wil je deze ook met ons 'delen' ?  

Reactie van Bart Pastoor op 5 December 2013 op 15.19

Respect hoe je dit oppakt en accepteert Marie Louise. Je hebt gelijk. Sturing of geen sturing, dit gedachtegoed blijft voorleven en doorgroeien. En inderdaad: door het netwerk. Wellicht dat dit besluit het zelfsturende karakter van dit netwerk alleen maar versterkt. 

Reactie van Mikis de Winter op 5 December 2013 op 14.33
Ambtenaar 2.0 heeft veel opgeleverd!

Ik heb diep respect voor de bijzondere inzet van Marie-Louise en Davied. Petje af. Traan in het oog.

Het gedachtengoed en het netwerk blijven. Het metaal & sociaal 'weefsel' blijven bestaan!!
Reactie van Marie Louise Borsje op 5 December 2013 op 14.13

Het ICBR heeft besloten: Het programma Ambtenaar 2.0 wordt gestopt en afgebouwd tot uiterlijk juni 2014. 

Dit netwerk sturen wij met elkaar, zit geen overheidssteun achter: dit blijft dus gewoon in de lucht. Met bijna 10.000 leden gaan we hier door gaan met het delen van kennis en ervaringen in het werken als een Ambtenaar 2.0. Welke vernieuwende concepten bij het maken van beleid zijn er? Niet alleen ambtenaren, maar ook van publieke professional: mensen met hart voor de publieke zaak, die buiten de overheid werken aan oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Een slimmere, betere en leukere overheid: die gaat er komen. Hoe dan ook ;-) 

Het programma is weg. Leve het netwerk! 

Reactie van Monique Roosen op 5 December 2013 op 9.21

Ambtenaar 2.0 heeft ervoor gezorgd dat er een beweging op gang is gekomen bij de zogenaamde lagere overheden, provincies, waterschappen en gemeentes. De muurtjes naar de overheidsorganisaties zijn geslecht en het Rijk is ook op deze manier toegankelijker voor ons geworden. 

Voor oplossing van maatschappelijke vraagstukken hebben we de gehele overheidsketen nodig. En niet alleen dat, ambtenaar 2.0 gedachtegoed heeft er ook voor gezorgd dat we met de blik naar buiten opereren, samen met ondernemers en burgers. Er is een vonkje ontstaan en het is nu belangrijk om dat vonkje tot een warm permanent kampvuur te laten branden. We zijn er nog lang niet!

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden