Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Programma Ambtenaar 2.0 stopt. Netwerk gaat door.

Het voortbestaan van Ambtenaar 2.0, het overheidsbrede innovatieprogramma, staat op losse schroeven. Vorige week heeft de rijksoverheid besloten om de financiering van het programma Ambtenaar 2.0 niet te verlengen. Daarmee lijkt een einde te komen aan het programma dat de afgelopen zes jaar veel heeft bijgedragen aan de vernieuwing van de overheid. Staat die vernieuwing nog hoog genoeg op de agenda?


Zes jaar vernieuwing

Het programma Ambtenaar 2.0 was onder meer initiatiefnemer van het netwerk Ambtenaar 2.0, waar zo'n 10.000 ambtenaren ideeën en ervaringen uitwisselen over verbetering van de overheid. Vanuit het programma werden de internetsites onderhouden en initiatieven en evenementen ondersteund. Het is nog onduidelijk wat het wegvallen van de ondersteuning gaat betekenen voor de activiteiten van het netwerk.

De afgelopen jaren is het programma Ambtenaar 2.0 vooral succesvol geweest om maatschappelijke veranderingen binnen de overheid op de agenda te zetten, zoals Het Nieuwe Werken, de participatiesamenleving en nieuwe vormen van samenwerken. Een belangrijk uitgangspunt daarbij was steeds om verbinding en kennisuitwisseling tussen overheden te stimuleren en ruimte te bieden aan ondernemende ambtenaren.


Resultaten

De ideeën van Ambtenaar 2.0 sloegen overal binnen de overheid aan. Van de drie boeken van Ambtenaar 2.0 werden tienduizenden exemplaren besteld en een eenmalig tijdschrift had een oplage van 12.000. Op het jaarlijkse evenement, de Dag van de Ambtenaar 2.0, kwamen dit jaar nog 700 mensen af. Op de volgende editie, op 7 februari 2014 in Lelystad, wordt eenzelfde aantal verwacht.

Ambtenaar 2.0 stond ook aan de wieg van Pleio, de samenwerkomgeving van de overheid. Met zo'n 60.000 gebruikers en 700 sites is Pleio een succesverhaal te noemen. Het platform faciliteert de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties en met partners in de samenleving. Het initiatief is ondertussen ondergebracht in een aparte stichting en zal dan ook niet worden getroffen door de recente besluitvorming.


Vervolg

Het programma Ambtenaar 2.0 is in 2008 van start gegaan bij het toenmalige ministerie van LNV. Sinds 2010 worden de kosten gedragen door de gezamenlijke departementen, maar het bedrijfsvoeringsoverleg zet daar nu een punt achter. De financiering voor de twee medewerkers loopt af in juni volgend jaar en zal dus niet door het Rijk worden verlengd.

Het besluit roept vragen op over de manier waarop innovatie binnen de overheid en samenwerking tussen overheidslagen nu op de agenda blijft. Met een steeds sneller veranderende samenleving is het belangrijk dat de overheid aansluiting houdt. Met het verdwijnen van Ambtenaar 2.0 verliest de overheid een belangrijke verbinder en pleitbezorger voor vernieuwing.

 

Weergaven: 808

Opmerking

Je moet lid zijn van Ambtenaar 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Ambtenaar 2.0

Reactie van GJA van de Bovenkamp op 20 Februari 2014 op 15.16

Hopelijk komt bij het rijk de liefde voor het geld niet voor de liefde van het vak op de werkvloer ☺

 

Reactie van GJA van de Bovenkamp op 20 Februari 2014 op 15.13

Jammer dat kennlijk ook binnen de rijksoverheid de Anglo-Amerikaanse managementlogica, de maatschappelijk waarde van dit programma niet beloond heeft.

 

Als aanbeveling voor het vervolg een paar aanbevelingen voor een Rijlandse organisatie:

* ontwikkel een colelctieve ambitie met elkaar;

* versterk wat al sterk is;

*groei van binneuit;

* groei op eigen kracht

*geef absolute prioriteit aan continuïteit.

 

etc.

 

Uit het Rijlands praktijkboekje.

 

 

Reactie van Wilbert Schermer Voest op 18 December 2013 op 17.10

Om Pleio nu een succesverhaal te noemen is wel (heel) erg overdreven. In mijn eigen omgeving ken ik deelsites met heel veel zgn gebruikers, waar geen enkele activiteit waarneembaar is c.q. volledig zijn stil gevallen. Ik vrees dat Pleio hiermee hetzelfde lot staat te wachten als het programma A2.0. Het is echt de hoogste tijd geworden voor een nieuwe aanpak !  

Reactie van Henny van Doorn op 16 December 2013 op 14.34

Marie Louise, ik heb nog geen uitsluitsel gekregen of ik de workshop Programma Samenwerkend Verbinden kan geven, een nieuwe implementatie methode voor het invoeren van web2.0 binnen de organisatie. Ik begrijp uit jouw blog dat 7 februari wel doorgaat. (h.vandoorn@documa.nl of @hennyvandoorn)

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden