Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Ruwe schets charter innovatieve overheid

CONCEPT: SCHRIJF MEE CHARTER INNOVATIEVE OVERHEID!
 

Het eerste concept voor een charter innovatieve overheid is geplaatst. We roepen iedereen op:
 • mee te schrijven
 • commentaar te leveren
 • acties toe te voegen
 • al bestaande activiteiten die passen binnen charter te benoemen.

 

Klik op bovenstaande link om naar het online document te gaan.


Visie op een innovatieve overheid
In steekwoorden: 
Meerwaarde, nieuwe indicatoren voor kwaliteit, nut, publieke waarde, horizontaal, collectief, co-creëren binnen en buiten de overheid, simpel en doeltreffend, flexibel, verbinding, lef & durven, ambtelijk (publiek) ondernemerschap.
In beeld:
Dit is een ambtenaar in de innovatieve overheid: Ynnovators aan het woord (filmpje Ynnovate)
Dit is een manager/bestuurder in de innovatieve overheid (filmpje VOM)
Zo kan de innovatieve overheid werken (filmpje Innoveren door professionals, Slimmernetwerk)
 
Doelstellingen
Begin februari hebben we de oproep gedaan om mee te denken en te doen aan het opstellen van een charter innovatieve overheid. Het charter willen we als middel inzetten om:

1) verbindingen tussen de verschillende initiatieven en initiatiefnemers te versterken;
2) Zichtbaar maken wat er rond de overheid al gebeurt op het gebied van vernieuwing, wat de samenhang is en hoe groot de beweging is;
3) activiteiten die hier een bijdrage aan leveren te versterken;
4) nieuwe activiteiten ontplooien vanuit gezamenlijke visie en gebundelde slagkracht en vooral dubbelingen voorkomen zodat alle energie maximaal effectief wordt benut.

Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest. Op het Slimmernetwerk Café van 28 februari 2013 is een groot aantal vernieuwers met elkaar in gesprek gegaan over hun activiteiten en welke verbindingen zij zien liggen. Daarnaast hebben we tijdens de Stampijfabriek van 15 maart 2013 de vraag gesteld hoe we de impact van de vernieuwingen met de factor 100 kunnen vergroten.

Dit gaan we doen

 1. Filmpjes maken van Ynnovators. In een estafettevorm worden over Ynnovators filmpjes gemaakt waarin duidelijk wordt hoe zij met hun activiteiten bijdragen aan innovatie in hun organisatie (gericht op de hoe-vraag van innovatie)
 2. Actie: Ambtenaar 2.0 en Burgermeesteracademie organiseren een Grand Parade van burgers die zich actief opstellen in hun eigen omgeving. Ynnovate ondersteunt dit initiatief door de organisatie van een challenge op het Ynnovate Challenge Platform gericht op burgers
 3. Verbinden van vernieuwers uit de verschillende netwerken zoals Ynnovate, Ambtenaar 2.0, Slimmernetwerk, VOM, PUUR,  Ambtenaren Netwerk Nederland (en wie nog meer?). Bijvoorbeeld in vorm van uitwisselen van mensen die een dag in/buiten de overheid meelopen.
 4. Ruimte voor de professional maken en benutten (Beter Werken Openbaar Bestuur) via Doetanks en Ynnovate Challenges.
 5. Zichtbaar maken wat we doen via social media, filmpjes, blogs en twitter (#innoverheid).Ondertekenaars van het charter werken mee met de succesformule van Serious Ambtenaar.
 6. Het idee is de opgedane kennis en kunde van externen, studenten en ambtenaren van een project bij de ene overheidsorganisatie te gebruiken om de start van een project bij een andere overheidsorganisatie te versnellen en daarmee het project te lanceren. Denk en werk mee om dit idee van het Lanceerplatform te versnellen! Geïnteresseerd? Check ook #innoverheid #lanceerplatform
 7. Oprichten platform ondernemende ambtenaren in samenwerking met Beter Werken in het Openbaar Bestuur.
 8. Vul je eigen idee in, zoek samenwerking met minstens één ander initiatief
 9. Vul je eigen idee in, zoek samenwerking met minstens één ander initiatief
 10. Vul je eigen idee in, zoek samenwerking met minstens één ander initiatief

 
Wat verbindt ons? 
Met de input van 28 februari en eerste verkennende gesprekken met verschillende partijen, willen de initiatiefnemers waaronder Slimmernetwerk, Ambtenaar 2.0, Beter Werken in het Openbaar Bestuur, Ynnovate, VOM, Ambtenaren Netwerk Nederland (en anderen die aanhaken) graag de stap zetten naar een eerste versie van het charter. Dat willen we niet als voorloper, maar als onderdeel van een team van initiatiefnemers verder vorm gaan geven. Graag nodigen we jou uit om je bij dat team aan te sluiten.
Ter overdenking hebben we vanuit onze eigen ervaring en eerste verkenning een aantal items benoemd die wat ons betreft terug zouden moeten komen in het charter.
-      Cultuur
-      Samenwerking
-      Structuur
-      Open overheid
-      Leiderschap
-      Publieke waarde
-      Medewerkers
-      Bestuurders
Welke items zouden jullie benoemd willen zien?
Hieronder alvast suggesties voor de verschillende onderdelen:

Cultuur

 1. Leren. We blijven ons ontwikkelen in het voortdurend kunnen vernieuwen en innoveren
 2. Durven. We krijgen en grijpen kansen om te durven en te doen.
 3. Gas geven. We krijgen en pakken de kansen om te doen wat we graag doen en goed kunnen.
 4. Netwerken. We netwerken in alle richtingen om innovatiekansen te ontdekken.
 5. Cocreëren. We creëren samen, binnen en buiten de overheid.
 6. Ontsluiten. We zeggen wat we doen en waarom en verwachten die openheid in alle richtingen.
 7. Krachten bundelen. We werken samen met andere overheidsdiensten aan oplossingen en krijgen daarvoor ondersteuning.
 8. Blinken. We laten zien wat we kunnen en wat we bereiken.
 9. Delen. We delen kennis, ervaring, kunde en ideeën en zetten ons talent in bij heel de overheid
 10. Plezier. We hebben iedere dag plezier.
 11. Uitdagen. We dagen onszelf en anderen uit om het innovatiever en slimmer aan te pakken
 12. .......


 Samenwerking

 1. We initiëren van onderop en faciliteren vanuit management.

 2. We beginnen klein maar vastberaden en leren uitbouwen.
 3. Vanaf het begin samenwerken met betrokkenen binnen en buiten de organisatie voor groter draagvlak.
 4. ............


Structuur

 1. In onze organisatie werken we naar een open structuur.
 2. In onze organisatie werken we in netwerken, processen en ketens.
 3. In en buiten onze organisatie denken we voornamelijk in horizontale verbindingen: gemeente, bewoners, instituten voeren een gelijkwaardige dialoog.
 4. In onze organisatie is ruimte voor uitzonderingen.
 5. In onze organisatie leggen we altijd verbinding met andere organisaties.
 6. In onze organisatie zijn de ondersteunende functies gefocust op maatschappelijke waarde.
 7.  n onze organisatie is ruimte voor zingeving.
 8. ..........


Open Overheid

 1. Onze organisatie is transparant. Informatie over activiteiten, financiën en besluiten  is volledig vrij beschikbaar voor het publiek
 2. Onze organisatie is laagdrempelig in het verschaffen van informatie over dienstverlening en gebruik van voorzieningen
 3. ...........


Leiderschap

 1. We zijn publieke veranderaars.
 2. We stimuleren doelgericht werken.
 3. We stimuleren initiatieven.
 4. We maken ruimte voor professionals.
 5. We doorbreken het denken in kokers, hokjes en afbakeningen.
 6. We faciliteren ontmoeting.
 7. We denken in collectief.
 8. ...........


Publieke Waarde

 1. We willen in alles wat we doen publieke waarde toevoegen.  
 2. Het bestaansrecht van onze organisatie is het maximaliseren van publieke waarde
 3. .........


Medewerkers

 1. We zijn persoonlijk betrokken bij ons werk.
 2. We leggen morele verantwoording af.
 3. We ontwikkelen ons vakmanschap.
 4. We maken minder plannen en doen meer.
 5. We bewegen ons tussen kaders en burgers.
 6. We zoeken medestanders om onze kracht te vergroten
 7. ..........


Bestuurders

 1. We focussen ons op maatschappelijke effecten.
 2. We geven onze fouten toe.
 3. We sturen op doelen en zingeving.
 4. We denken in collectief.
 5. ..........

Weergaven: 167

Opmerking

Je moet lid zijn van Ambtenaar 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Ambtenaar 2.0

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden