Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Dit bericht is een reactie op Vraaggericht werken is zóóó web 1.0 (http://www.ambtenaar20.nl/?p=40430, maar was meer dan 3000 tekens ;-)

Wat is er mis met web 1.0? Het lijkt erop dat alles vandaag twee-punt-nul moet zijn, zonder dat we ons afvragen waarom. Twee os meer dan één, dus zal het wel beter zijn.
Daarmee diskwalificeer ik niet gelijk alles dat zogenaamd twee-punt-nul is, maar vraag ik voor een bewuste afweging van één versus twee, op basis van goede argumenten.

Ten eerste: vraaggericht is per definitie een wijze om het aanbod van producten en diensten en informatie te organiseren. Hoe je het went of keert, het blijft zenden. Ook het transparant beschikbaar maken van overheidsdata is zenden. Het is zelfs meer zenden dan anders, omdat het vaak contextloos is. Nogmaals, het wil niet zeggen dat het beter of minder goed is.

Een belangrijke vraag die we ons hier moeten stellen is waarom de overheid zo zendergericht is in de moderne informatiemaatschappij. Een van de mogelijke antwoorden heeft volgens mij te maken met de rol van de overheid. Dat is geen vraaggestuurde organisatie. De overheid is er per definitie niet voor de vraag van de individu. De overheid is er om het functioneren van het collectief -de samenleving, de economie- binnen de grenzen van de maatschappelijke normen en waarden mogelijk te maken. De vraagsturing zit in het democratisch bestel en het proces ingebakken. Immers, elke 4 jaar kiezen we vertegenwoordigers die de vraag articuleren, op basis waarvan het *collectieve belang* wordt bepaald.

Voorbeeld: ik heb helemaal geen behoefte aan een bouwvergunning. Ik wil gewoon kunnen bouwen wat ik wil. Daar heb ik de overheid niet voor nodig, als opdrachtgever bepaal ik zelf wel wat de kwaliteitseisen zijn (veilig, duurzaam, goedkoop). Dus als individu heb ik geen behoefte aan overheidsdiensten en -producten.
Maar ik wil ook niet dat mijn beide buren -allebei net toevallig grote fans van tekenfilms- huizen bouwen in de vorm van de kop van Mickey Mouse en Shrek. Om maar eens wat te noemen. Dat is dus het belang van het collectief.

De overheid is de partij die betrouwbare informatie levert aan de maatschappij zodat deze als collectief kan functioneren. De overheid verschaft de identiteit zodat ik eigendom kan verwerven en nog veel meer kan doen. Dat pleit natuurlijk voor het openbaar maken van de juiste informatie. Maar de context van die informatie is hierin essentieel -het is juist die context die die informatie zo belangrijk en toepasbaar maakt. Ik wil niet dat iedereen zomaar mijn medisch dossier in kan zien. Privacy is dus een individueel belang. Maar een politieagent die bij een ongeluk assisteert, zou wel graag toegang willen hebben tot die informatie, zodat hij kan bepalen op welke wijze de eerste hulp toegediend kan worden. Collectief belang.

Zomaar alles 'twee-punt-nul' maken omdat dat nu de hype is, heeft geen zin. Vraagsturing is nodig, omdat het juist context aanbrengt. Context die vanuit het bewaken van het collectieve belang gevoed wordt, en niet vanuit een mogelijk commercieel belang, of een politiek belang. Het is juist de overheid die deze context bewaakt, en daarmee het functioneren van de maatschappij mogelijk maakt.

Weergaven: 487

Opmerking

Je moet lid zijn van Ambtenaar 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Ambtenaar 2.0

Reactie van Herko Coomans op 22 Oktober 2009 op 13.31
Het is helemaal niet 'schokkend dat er nog steeds 1.0 websites worden ontwikkeld', integendeel. Maar ik ben het wel met je eens dat de overheid nog maar weinig professionaliteit toont bij de toepassing van de juiste technologieën. Standaarden zoals de Overheid Web Metadata Standaard (metadata.overheid.nl) en de Webrichtlijnen (www.webrichtlijnen.nl) worden nog te vaak genegeerd omdat iedereen het web gebruikt, en daardoor denkt te weten hoe het werkt.
Reactie van Richard van Loon op 22 Oktober 2009 op 12.55
Binnen de overheidswereld is nog een hele wereld te winnen met metadatering en het gebruik maken van tags. Dit heeft niets eens te maken met 1.0 of 2.0 maar meer met het organiseren van de data, informatie en kennis. Het is schokkend dat er nog steeds 1.0 overheidswebsites worden ontwikkeld, waarbij zowel de opdrachtgever als de leverancier niet nagedacht hebben over het gebruik van metadatering.
Reactie van Herko Coomans op 22 Oktober 2009 op 12.43
Technisch gezien is het sociale web (wat vaak bedoeld wordt met web2.0) zeker niets meer dan web 1.0. De allereerste browser was tegelijkertijd een editor. Het hele web zou door iedereen bewerkt moeten kunnen worden -zo is het gebouwd. Hypertext was er niet alleen voor de navigatie, maar zodat mensen de inhoud kunnen verrijken met (semantische, cognitieve) verbanden met andere stukken op dat web. Met andere woorden, hypertext was ervoor om mensen met elkaar te verbinden, via het web. Dat is allemaal Web 1.0, zoals dat door Tim Berners-Lee is bedacht.

Nu pas met de ontwikkeling van het echte semantisch web (FOAF, RDFa, SPARQL, triplestores, dat soort dingen), wordt er nieuwe technologie toegevoegd aan het web die nieuwe dingen mogelijk maakt. En dat is het échte web2.0.
Reactie van Richard van Loon op 22 Oktober 2009 op 12.33
Inderdaad: Waarom alles twee-punt-nul? Flauwekul. Laten we alle data, informatie, kennis, gesprekken plempen in wiki's, tweets, nings, blogs etc. Lekker 2.0 en uiteindelijk kan je niets vinden.

Ik geloof meer in een combinatie van statische zendergerichte informatie (afgestemd op je doelgroepen)
en dynamische componenten/functionaliteiten. De vraag is wel waar je de dynamische gesprekken wilt gaan voeren: via je website of op de sites waar de doelgroepen zich begeven.
Reactie van Patrick Savalle op 21 Oktober 2009 op 19.47
'Vraagsturing'. Is dat geen contradictie in terminis? ;)

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden