Ambtenaar 2.0

samen werken aan overheid 2.0

Informatie

Rijksoverheid 2.0

Welkom op het discussie en verbindingsplatform rijksoverheid 2.0. We nodigen je van harte uit om mee te praten over de ontwikkeling van de rijksoverheid. Wat betekent het voor de organisatie van het werk en voor de overheid als werkgever?

Leden: 68
Meest recente activiteit: 5 Okt 2017

Over het project

De samenleving daagt ons uit
De samenleving wordt steeds gevarieerder en complexer. Aan de ene kant worden de rol en de bijdrage van de individuele mens en medewerker steeds belangrijker. We wensen niet meer als collectief gezien en behandeld te worden. Aan de andere kant hangt alles met alles samen en kun je alleen grip op krijgen als je naar het geheel kijkt. Zo heeft 'minder regels' te maken met vakmanschap én met het zelfvertrouwen van burger en professional én met vertrouwen in het algemeen én met digitale ontwikkelingen én ook met ... etc. Dit alles heeft consequenties van de rol van de overheid in de samenleving en dus voor de manier waarop de rijksoverheid intern georganiseerd is en voor haar rol als werkgever. Een kort door de bocht voorbeeld: Een flexibele rol van de overheid in de samenleving vraag om een flexibele organisatie en flexibele medewerkers.

Waarom kijken we op dit moment naar de organisatie van de rijksoverheid en de werkgeversvisie?
In de strategie voor een rijksbrede bedrijfsvoering is aangekondigd dat er in 2010 een breed gedragen visie ligt op de inrichting en vormgeving van de rijksoverheid. Dit past in het streven het rijk als één geheel te beschouwen. De visie inrichting en vormgeving rijksoverheid staat niet op zichzelf. We sluiten aan bij de vernieuwing van de rijksdienst waarin de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht worden en de overheid en de ambtenaar van de toekomst verkend worden.

We zoeken de verbinding

Een belangrijke taak voor ons is het zoeken van de verbinding. Op veel plaatsen wordt al actief over de toekomst van de rijksoverheid nagedacht, denk bijvoorbeeld aan de projecten 'amtenaar van de toekomst' en 'overheid van de toekomst'. We gaan actief gebruik maken van deze denkkracht door de verbinding in kaart te brengen. De resultaten daarvan zullen via deze site toegankelijk worden gemaakt. Zowel informatief als interactief.

We volgen de trits 'kijken - denken - doen'.

We kijken vanuit het snijpunt van maatschappelijke, menselijke en functionele perspectieven. Hoe ontwikkelt de samenleving zich en wat zijn de gevolgen daarvan voor mensen, zowel privé als professioneel en voor de functie van de overheid. We denken over de richtingwijzers die deze ontwikkelingen voor de rijksoverheid opleveren. En vervolgens geven we aan wat de rijksoverheid gaat doen om een overheid te bouwen die toekomstbestendig is.

Starten met een lage drempel
Deze site start gelijktijdig met het project. Door actief mee te discussiëren en mee te verbinden, ga je met ons mee op expeditie. Gaandeweg zal de site zich vullen met meerdere discussies, met mindmaps waar we samen aan de verbinding werken en met wikipagina's waar resultaten in terecht komen.
In de loop van de tijd zullen we naast deze digitale weg ook andere wegen bewandelen om breed te 'kijken' en te 'denken'. We zullen je via deze site op de hoogte houden van wat we gaan doen en wat de resultaten zijn.


Hieronder staan bestanden die we met de groep willen delen:

Discussieforum

Onderwerpen om over te discussiëren

Begonnen door Ellen Schenkelaars. Laatste reactie van Anne-Marie IJsenbruk 3 Jul 2009. 2 Antwoorden

Plezier Zingeving en Passie

Begonnen door Ellen Schenkelaars 6 Apr 2009. 0 Antwoorden

Hoe kunnen we meer mensen betrekken?

Begonnen door Salih Kilic. Laatste reactie van Davied 24 Mrt 2009. 3 Antwoorden

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Rijksoverheid 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Floor Martens op 13 November 2012 op 9.16

Hoe ziet HNW eruit bij Uitvoeringsorganisaties binnen het Rijk? Kijk eens naar deze inspirerende filmpjes http://www.youtube.com/user/HNWrijk

Reactie van Maurits Hoenders op 15 April 2011 op 12.10

Hallo allen,

In deze groep wisselen we met elkaar van gedachten over de ontwikkeling van de rijksoverheid en over de ambtenaar van de toekomst. Een onderdeel van het laatste is het denken over het vak van de ambtenaar, zijn professionele ruimte en de beroepstorts die daarmee samenhangt.

Op 11 mei a.s. organiseert de Goed Werk Hub (initiatief van Stichting Beroepseer) de eerste in een reeks van bijeenkomsten over de beroepstrots van de rijksambtenaar. De bijeenkomst van 11 mei heeft als thema 'professie en politiek'. Centraal bij deze bijeenkomst staat de vraag hoe een rijksambtenaar functioneert in een politiek-bestuurlijk krachtenveld. Voer je als ambtenaar louter het beleid van het zittende kabinet uit of is het tevens je taak de lange termijn belangen in het oog te houden en te dienen? Het doel van deze bijeenkomst is om in gezamenlijkheid dit thema te onderzoeken door kennis, ervaringen en vragen uit te wisselen. De bijeenkomst zal geleid worden door Jacques Handelé. Te gast zijn onder andere Geert Dales, voormalig wethouder van Amsterdam en burgemeester van Leeuwarden, Hans Jeekel, voormalig Tweede Kamerlid en Caspar van den Berg, gepromoveerd de relatie tussen ambtenaar en politiek in verschillende Europese landen.

 

http://beroepseer.nl/nl/evenementen/details/67-professie-en-politie...

 

Ik wil jullie van harte uitnodigen om mee te denken over dit onderwerp dat nog tamelijk in de kinderschoenen staat, maar wel van belang is voor de rijksdienst van nu en van de toekomst.

Reactie van Anna Vogel op 4 Juni 2009 op 15.46
Ik las net een artikel in het meinummer van BinnenBereik, waar o.a. Frans Nauta aan het woord is. Hij zegt naar mijn mening hele mooie en ware dingen over onze Rijksoverheid en welke kansen hij ziet om "de beste mensen mensen aan te trekken en te behouden om zo de innovatiekracht van de overheid te vergroten". Ik dacht hem welicht op deze site te kunnen vinden, maar nog niet. Kent iemand van jullie hem? Ik ben net begonnen met een opdracht voor het ECLO (Expertise Centrum Leren en Ontwikkelen) en in het organiseren van de volgende "netwerk-middag" op 22 september heb ik een rol. Het lijkk mij wel wat om Frans als spreker uit te nodigen.
Reactie van Nelly Spanjersberg op 23 Maart 2009 op 21.45
Dag Ellen,

Dank voor je bericht op mijn pagina.
Natuurlijk doe ik graag mee in deze groep en zal ik in "mijn" groep ook verwijzen naar de groep rijksoverheid 2.0. Een aantal leden van Het Nieuwe Werken voor de Ambtenaar van de Toekomst is ook al lid van rijksoverheid 2.0. heb ik gezien.
Reactie van Robert ten Hooven op 11 Maart 2009 op 22.43
Rijksoverheid 2.0 een logische stap in binnen Ambtenaar 2.0. Binnen de Belastingdienst kennen we inmiddels BDplaza: een soort hyves voor Belastingdienst medewerkers en gepensioneerde collega's. Natuurlijk is een groot deel van het Haagse wereldje actief, maar via BDplaza worden vele medewerkers binnen de Belastingdienst bereikt. Er zijn inmiddels ruim 11.000 leden actief en deze werken vooral in de rest van Nederland. Van de andere 100.000 rijksambtenaren bereiken wij er langs deze weg al minimaal tien procent van. Een prima voorbeeld hoe wij onze collega's kunnen bereiken.

Belangrijke vervolg stap is om met de Nederlander langs web 2.0 kanalen te gaan communiceren. Niet meer discucieren hoe dat moet en welke kanalen we gaan gebruiken; gewoon gaan doen en ondervinden langs welke kanalen de burger haar informatie zoekt. Een gezonde mix van kanalen met een efficiënte verspreiding van informatie. Doelstelling: met een minimale inspanning (inzet van mensen en middelen) ten minste 80% van de Nederlander bereiken.
Reactie van Libbe Kooistra op 9 Maart 2009 op 23.16
meer mensen betrekken: deels ook door meer verbinding te creeren tussen alle diverse initiatieven die lopen (ambtenaar 2.0, werkgeversvisie, inspiratiecolleges, onderraden ICOP, bedrijfsvoeringsacademie, VRD). Sowieso een overzicht creeren over 'alles wat loopt'.
Apart punt van aandacht: deze wereld lijkt zich te beperken tot de Haagse vierkante kilometer. Hoe krijgen we die andere 100.000 rijksambtenaren (vooral in de uitvoering!!!!) 'aangesloten'? Of ontwikkelen we daarvoor een 'apart' traject?>???
 

Leden (68)

 
 
 

© 2018   Gemaakt door Dirk Jan van der Wal.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden